Tolutienė, Gitana, ir Aldona Rauckienė-Michaelsson. 2023. „PROFESINIS TOBULĖJIMAS VEIKLOS TYRIMŲ TAIKYMO KONTEKSTE: SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ SUBJEKTYVUS VERTINIMAS“. STUDIJOS – VERSLAS – VISUOMENĖ: DABARTIS IR ATEITIES ĮŽVALGOS 1 (VIII):180-92. https://doi.org/10.52320/svv.v1iVIII.295.