Anužienė, B. ir Šatienė, S. (2023) „MENTORIAUS VAIDMENS IR ELGSENOS VARIACIJOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOJE “, STUDIJOS – VERSLAS – VISUOMENĖ: DABARTIS IR ATEITIES ĮŽVALGOS, 1(VIII), p. 5–15. doi: 10.52320/svv.v1iVIII.280.