Paužuolienė, J. ir Pikturnaitė, I. (2023) „TARPTAUTINĖS STANDARTIZACIJOS ORGANIZACIJOS INDĖLIS ĮGYVENDINANT JT DARNAUS VYSTYMOSI IKI 2030 M. DARBOTVAKĘ“, STUDIJOS – VERSLAS – VISUOMENĖ: DABARTIS IR ATEITIES ĮŽVALGOS, 1(VIII), p. 112–118. doi: 10.52320/svv.v1iVIII.290.