Timinskaitė, A., Ramanauskaitė, A. ir Rudžionienė, K. (2023) „MOKESČIŲ MORALĖ LIETUVOJE“, STUDIJOS – VERSLAS – VISUOMENĖ: DABARTIS IR ATEITIES ĮŽVALGOS, 1(VIII), p. 154–166. doi: 10.52320/svv.v1iVIII.293.