Tolutienė, G., Braslauskienė, R., Zubrickienė, I. ir Jacynė, R. (2023) „BENDRŲJŲ KOMPETENCIJŲ RAIŠKA IR PLĖTOTĖ NEFORMALIAJAME ŠVIETIME: KVALIFIKACIJĄ TOBULINANČIŲ PEDAGOGŲ POŽIŪRIS“, STUDIJOS – VERSLAS – VISUOMENĖ: DABARTIS IR ATEITIES ĮŽVALGOS, 1(VIII), p. 167–179. doi: 10.52320/svv.v1iVIII.294.