Tolutienė, G. ir Rauckienė-Michaelsson, A. (2023) „PROFESINIS TOBULĖJIMAS VEIKLOS TYRIMŲ TAIKYMO KONTEKSTE: SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ SUBJEKTYVUS VERTINIMAS“, STUDIJOS – VERSLAS – VISUOMENĖ: DABARTIS IR ATEITIES ĮŽVALGOS, 1(VIII), p. 180–192. doi: 10.52320/svv.v1iVIII.295.