[1]
J. Paužuolienė ir I. Pikturnaitė, „TARPTAUTINĖS STANDARTIZACIJOS ORGANIZACIJOS INDĖLIS ĮGYVENDINANT JT DARNAUS VYSTYMOSI IKI 2030 M. DARBOTVAKĘ“, SVV, t. 1, nr. VIII, p. 112–118, gruodž. 2023.