Paužuolienė, J., ir I. Pikturnaitė. „TARPTAUTINĖS STANDARTIZACIJOS ORGANIZACIJOS INDĖLIS ĮGYVENDINANT JT DARNAUS VYSTYMOSI IKI 2030 M. DARBOTVAKĘ“. STUDIJOS – VERSLAS – VISUOMENĖ: DABARTIS IR ATEITIES ĮŽVALGOS, t. 1, nr. VIII, 2023 m.gruodžio, p. 112-8, doi:10.52320/svv.v1iVIII.290.