Timinskaitė, A., A. Ramanauskaitė, ir K. Rudžionienė. „MOKESČIŲ MORALĖ LIETUVOJE“. STUDIJOS – VERSLAS – VISUOMENĖ: DABARTIS IR ATEITIES ĮŽVALGOS, t. 1, nr. VIII, 2023 m.gruodžio, p. 154-66, doi:10.52320/svv.v1iVIII.293.