Tolutienė, G., R. Braslauskienė, I. Zubrickienė, ir R. Jacynė. „BENDRŲJŲ KOMPETENCIJŲ RAIŠKA IR PLĖTOTĖ NEFORMALIAJAME ŠVIETIME: KVALIFIKACIJĄ TOBULINANČIŲ PEDAGOGŲ POŽIŪRIS“. STUDIJOS – VERSLAS – VISUOMENĖ: DABARTIS IR ATEITIES ĮŽVALGOS, t. 1, nr. VIII, 2023 m.gruodžio, p. 167-79, doi:10.52320/svv.v1iVIII.294.