1.
Anužienė B, Šatienė S. MENTORIAUS VAIDMENS IR ELGSENOS VARIACIJOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOJE . SVV [Prieiga per internetą]. 2023 m.gruodžio12 d. [žiūrėta 2024 m.gegužės19 d.];1(VIII):5-15. Adresas: https://ojs.kvk.lt/index.php/SVV/article/view/280