1.
Paužuolienė J, Pikturnaitė I. TARPTAUTINĖS STANDARTIZACIJOS ORGANIZACIJOS INDĖLIS ĮGYVENDINANT JT DARNAUS VYSTYMOSI IKI 2030 M. DARBOTVAKĘ. SVV [Prieiga per internetą]. 2023 m.gruodžio12 d. [žiūrėta 2024 m.gegužės19 d.];1(VIII):112-8. Adresas: https://ojs.kvk.lt/index.php/SVV/article/view/290