1.
Tolutienė G, Braslauskienė R, Zubrickienė I, Jacynė R. BENDRŲJŲ KOMPETENCIJŲ RAIŠKA IR PLĖTOTĖ NEFORMALIAJAME ŠVIETIME: KVALIFIKACIJĄ TOBULINANČIŲ PEDAGOGŲ POŽIŪRIS. SVV [Prieiga per internetą]. 2023 m.gruodžio12 d. [žiūrėta 2024 m.gegužės19 d.];1(VIII):167-79. Adresas: https://ojs.kvk.lt/index.php/SVV/article/view/294