Vaistiniai medžiai ir krūmai Lietuvoje

  • Zenonas Venckus Darnaus vystymosi institutas
  • Vida Motiekaitytė ŠIAULIŲ VALSTYBINĖ KOLEGIJA
Raktiniai žodžiai: vaistiniai medžiai ir krūmai;, savaiminiai augalai;, sumedėję augalai;, introdukuoti augalai;

Anotacija

Apibendrinus 17 leidinių, išleistų 1927-2015 m., kuriuose aprašytos vaistinių augalų rūšys, duomenis, nustatyta, kad Lietuvoje auga 109 medžių ir krūmų rūšys, kurios pripažintos vaistinėmis daugumoje analizuotų leidinių. Į sudarytą sąrašą įrašytos 38 savaime Lietuvoje augančios rūšys ir 40 sulaukėjusių ar patekusių į Lietuvą atsitiktinai rūšių ir parkuose, botanikos soduose ir privačiose kolekcijose auginamų introdukuotų rūšių. Į sąrašą neįrašytos 2 Lietuvos Raudonosios knygos rūšys, 3 retos Lietuvos floros rūšys ir 26 rūšys, kurias vaistinėmis pripažįsta tik pavieniai autoriai. Visų leidinių autoriai gydymui ir ligų profilaktikai rekomenduoja tik 7 vaistinių medžių ir krūmų rūšis: Berberis vulgaris, Juniperus communis, Quercus robur, Rubus idaeus, Sambucus nigra, Sorbus aucuparia, Tilia cordata.

Publikuotas
2019-05-10
Kaip cituoti
Venckus, Z., & Motiekaitytė, V. (2019). Vaistiniai medžiai ir krūmai Lietuvoje. DARNIOS APLINKOS VYSTYMAS, 16(1), 181-187.
Skyrius
APLINKOS INŽINERIJA