Kruizinė laivyba Klaipėdos uoste

  • Greta Martinkutė Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla
  • Audronė Žukauskaitė Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla
  • Jūratė Žukauskaitė Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla
Raktiniai žodžiai: kruizinė laivyba;, šiltnamio efektą sukeliančios dujos;, Klaipėdos valstybinis jūrų uostas;

Anotacija

Straipsnyje analizuojama kruizinė laivyba Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste. Atlikta kruizinių laivų techninių parametrų analizė. Įvertinus įplaukiančių laivų skaičių, jų dydį, variklių galingumą galima prognozuoti oro taršos didėjimą. Išskiriami keli aspektai įrodantys, kad kruizinei laivybai, kaip pramonei, didėjant sukuriama vis didesnė ekonominė nauda. Tačiau kaip ir kiekvienas transporto sektorius, kruizinė laivyba susiduria su aplinkos taršos problema. Nagrinėjami kruizinių laivų techniniai duomenys bei jų priklausomybė išmetamam šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiui.

Publikuotas
2019-05-10
Kaip cituoti
Martinkutė, G., Žukauskaitė, A., & Žukauskaitė, J. (2019). Kruizinė laivyba Klaipėdos uoste. DARNIOS APLINKOS VYSTYMAS, 16(1), 101-108.
Skyrius
TRANSPORTO INŽINERIJA