Lietuvos gyvenamųjų vietovių erdvinės struktūros savitumo išsaugojimo problemą nagrinėjantis leidinys

  • Konstantinas Jakovlevas-Mateckis Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Anotacija

Mokslo studijos vertinimas.

Publikuotas
2019-05-10
Skyrius
ATSILIEPIMAI / RECENZIJOS / KITA