Kietųjų dalelių taršos galandinimo proceso metu tyrimas

  • Jonas Matijošius Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija; VilniusTech
  • Alfredas Rimkus Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija
  • Mantas Juchnevičius Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija
  • Virginijus Daugėla Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija
  • Saulius Stravinskas Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija
  • Audrius Čereška Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija
Raktiniai žodžiai: Galandinimas, kietosios dalelės, darbo higiena, tarša

Anotacija

Nuolat modernėjant pramonei vis labiau į akiratį patenka metalo apdirbimo darbinėje aplinkoje esantys organizmai ir jų galimai sukeliami apdirbimo procesų metu išsiskiriančių kietųjų dalelių, patekusių į gyvų organizmų vidų, neigiami padariniai. Smulkiausios kietosios dalelės, patekusios į žmogaus organizmą, patenka ne tik į plaučių bronchinio medžio smulkiausius taškus, tačiau gali užteršti ir kraujotaką, todėl tyrimo metu buvo nuspręsta identifikuoti kietųjų dalelių taršos pokytį galandinimo proceso metu, įvertinti darbinės aplinkos trūkumus ir pateikti efektyvius problemos sprendimo būdus.

Autorių biografijos

Alfredas Rimkus, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija, Technikos fakultetas

Mantas Juchnevičius, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija, Technikos fakultetas

Virginijus Daugėla, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija, Technikos fakultetas

Saulius Stravinskas, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija, Technikos fakultetas

Audrius Čereška, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija, Technikos fakultetas

Publikuotas
2021-02-09
Kaip cituoti
Matijošius, J., Rimkus, A., Juchnevičius, M., Daugėla, V., Stravinskas, S., & Čereška, A. (2021). Kietųjų dalelių taršos galandinimo proceso metu tyrimas. DARNIOS APLINKOS VYSTYMAS, 18(1), 30-36. https://doi.org/10.52320/dav.v18i1.171
Skyrius
MECHANIKOS INŽINERIJA