ISO tolerancijų ir suleidimų parinkimo skaitmenizavimas

Autoriai

  • Tytas Savickas Klaipėdos valstybinė kolegija
  • Sigutė Savickienė Klaipėdos valstybinė kolegija https://orcid.org/0000-0002-2923-173X
  • Jūratė Vaitekonienė Klaipėdos valstybinė kolegija

DOI:

https://doi.org/10.52320/dav.v20i1.267

Raktažodžiai:

aktyvūs studijų metodai, mokomoji kompiuterinė programa MATAS, techniniai matavimai, tolerancijos, suleidimai

Santrauka

Aukštosios mokyklos, rengiančios inžinerijos specialistus pramonei, nenorėdamos atsilikti nuo Pramonė 4.0 keliamų reikalavimų darbuotojų skaitmeninei kompetencijai diegia interaktyvias, patirtines edukacines sistemas ir skaitmenines technologijas. Šiame straipsnyje identifikuojamos skaitmeninimo, skaitmenizavimo ir skaitmeninių transformacijų sąvokos. Aptariamos Pramonė 4.0 sąlygotos ateities darbuotojų galimybės išlikti darbo rinkoje, reikalaujančioje skaitmeninių kompetencijų. Svarstomi Švietimas 4.0 iššūkiai, sprendžiantys aukšto lygio specialistų rengimą, studijų infrastruktūros, mokymosi ir ugdymo aplinkų modernizavimo, pažangių (IT ir kitų) technologijų diegimo perspektyvas, dėstytojų skaitmeninių kompetencijų tobulinimą. Straipsnyje pristatoma autorių sukurta mokomoji kompiuterinė programa MATAS, skirta ISO tolerancijų ir suleidimų parinkimui optimizuoti: leidžianti parinkti matmenų nuokrypas, pamatyti tolerancijų laukų išsidėstymo vizualizacijas, rasti rekomendacijų apie suleidimų parinkimą, jų skaičiavimo metodus, taikymą ir žymėjimą brėžiniuose; suteikianti galimybę studentams savarankiškai spręsti techninių matavimų uždavinius arba pasitikrinti gautus rezultatus bei padedanti dėstytojams lengviau organizuoti studijų procesą. Straipsnyje taip pat pristatomos tolerancijų ir suleidimų sistemos, teisinė metodologija, aptariamas nuokrypų klasifikavimas ir normavimas.

Atsisiuntimai

Publikuotas

2023-05-10

Kaip Cituoti

Savickas, T., Savickienė, S., & Vaitekonienė, J. (2023). ISO tolerancijų ir suleidimų parinkimo skaitmenizavimas. DARNIOS APLINKOS VYSTYMAS, 20(1), 16–24. https://doi.org/10.52320/dav.v20i1.267

Numeris

Skyrius

MECHANIKOS INŽINERIJA