Konteinerių terminalo technologinės linijos ekologinio efektyvumo vertinimas

Autoriai

  • Vilma Locaitienė Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla
  • Ričardas Malkus Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla

DOI:

https://doi.org/10.52320/dav.v21i1.319

Raktažodžiai:

konteinerių terminalas;, technologinė linija;, ekologinis efektyvumas;, CO2 emisijos.

Santrauka

Šiame straipsnyje nagrinėjamas jūrų uosto konteinerių terminalo technologinės linijos ekologinis efektyvumas, atsižvelgiant į Europos žaliosios krypties strategijos reikalavimus ir CO2 emisijų mažinimo tikslus. Tyrimo kontekste pabrėžiamas ekologinis aspektas, vertinant ne tik integruotus efektyvumo rodiklius, bet ir atsižvelgiant į darnios plėtros veiksnius, grindžiamus energijos efektyvumu bei CO2 ir kitų teršalų emisijų mažinimu. Europos žaliosios krypties strategija verčia jūrų uostus vertinti ne tik integruotus efektyvumo rodiklius, bet ir įgyvendinti CO2 emisijų mažinimo priemones. Šiame kontekste pabrėžiama Klaipėdos uosto iniciatyva, kuri įgyvendina žaliojo uosto vystymo planą pagal Europos žaliosios krypties direktyvas. Daugumoje esamų taršos emisijų vertinimo modelių analizuojamos bendros metinės emisijos, tačiau nėra išsamiai apibrėžtų vertinimo modelių, kaip įvertinti konkrečios technologinės linijos ekologinį efektyvumą. Tyrimo metu atliktas konteinerių terminalo vertinimas, kuriame įvertintos CO2 emisijos vykdant krovos į laivą operacijas naudojant konkretų krovos technologinį procesą. Pagrindinis tyrimo indėlis – patikrinti išmetamo CO2 kiekio konteinerių terminaluose vertinimo modelį, kuriame naudojamas judėjimo pagal transporto rūšį metodas. Tyrimas suteikia įžvalgų, kurios gali būti pritaikytos kituose jūrų uostuose siekiant optimalaus technologinės linijos efektyvumo bei aplinkosaugos standartų atitikimo.

Atsisiuntimai

Publikuotas

2024-05-10

Kaip Cituoti

Locaitienė, V., & Malkus, R. (2024). Konteinerių terminalo technologinės linijos ekologinio efektyvumo vertinimas. DARNIOS APLINKOS VYSTYMAS, 21(1), 9–18. https://doi.org/10.52320/dav.v21i1.319

Numeris

Skyrius

TRANSPORTO INŽINERIJA