Interaktyvių priemonių taikymas ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių vaikus

Autoriai

  • Lilija Kryževičienė Panevėžio kolegija

DOI:

https://doi.org/10.52320/dav.v21i1.321

Raktažodžiai:

edukacinės pojūčių erdvės, interaktyvios priemonės, raidos sutrikimas.

Santrauka

Straipsnyje pristatoma ir edukaciniu bei sveikatinimo aspektu analizuojama interaktyvių priemonių taikymo vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, tematika. Įsibėgėjantis įtraukusis ugdymas reikalauja parengti specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams aplinkas: kurti edukacines pojūčių erdves, aprūpinat jas interaktyviomis priemonėmis. Rašant laikomasi nuostatos, jog pojūčių erdvė gali tapti pagrindiniu veiksniu ar priemone, padėsiančia koreguoti vaikų raidos sutrikimus bei sukurti jiems sąlygas geresniam, patrauklesniam ugdymui(si). Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų nuomone kokybiškai įrengta pojūčių erdvė su interaktyvios priemonės stimuliuoja teigiamas nuostatas ir emocijas, skatina ugdytinių kognityvinius gebėjimus. Pastebimi ir neigiami interaktyvių priemonių naudojimo aspektai, apie kuriuos pasisako tyrime dalyvavę ikimokyklinio ugdymo mokyklos mokytojai ir švietimo pagalbos specialistai, dirbantys su raidos sutrikimų turinčiais vaikais.

Atsisiuntimai

Publikuotas

2024-05-10

Kaip Cituoti

Kryževičienė, L. (2024). Interaktyvių priemonių taikymas ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių vaikus. DARNIOS APLINKOS VYSTYMAS, 21(1), 191–200. https://doi.org/10.52320/dav.v21i1.321