Socialinis-psichologinis biofilinio projektavimo sprendimų priimtinumas darnaus senėjimo kontekste

  • Deimantė Bužinskaitė Kauno technologijos universitetas
  • Indrė Gražulevičiūtė-Vileniškė Kauno technologijos universitetas
  • Lina Šeduikytė Kauno technologijos universitetas
Raktiniai žodžiai: projektavimas pagyvenusiems žmonėms, biofilinis projektavimas, psichologinis gyvenamosios aplinkos priimtinumas, darnus senėjimas

Anotacija

Tiek išsivysčiusiose, tiek besivystančiose pasaulio šalyse nuolat ilgėjant gyvenimo trukmei didėja ir pagyvenusių žmonių skaičius. Ši socialinė-demografinė tendencija kelia naujus gyvenamosios aplinkos projektavimo iššūkius. Aplinkos prieinamumui didinti vis plačiau taikoma projektavimo visiems (universalaus dizaino) koncepcija, o pagyvenusių žmonių psichologinės gerovės gyvenamojoje aplinkoje klausimas vis dar nesulaukia pakankamo dėmesio. Straipsnyje nagrinėjamos biofilinio projektavimo principų taikymo galimybės projektuojant pagyvenusiems žmonėms miesto ir kaimo aplinkoje. Atliekant žvalgomąją sociologinę Lietuvos pagyvenusių žmonių ir jų artimųjų, gyvenančių kaimo ir miesto aplinkoje, apklausą, siekiama nustatyti biofilinio projektavimo sprendimų psichologinį priimtinumą.

Publikuotas
2020-01-13
Kaip cituoti
Bužinskaitė, D., Gražulevičiūtė-Vileniškė, I., & Šeduikytė, L. (2020). Socialinis-psichologinis biofilinio projektavimo sprendimų priimtinumas darnaus senėjimo kontekste. DARNIOS APLINKOS VYSTYMAS, 17(1).
Skyrius
APLINKOS INŽINERIJA