Biofilinė mokyklų architektūra Lietuvoje: teorinis galimybių tyrimas

Autoriai

  • Rasa Zubrutė Kauno technologijos universitetas
  • Indrė Gražulevičiūtė-Vileniškė Kauno technologijos universitetas

DOI:

https://doi.org/10.52320/dav.v20i1.235

Raktažodžiai:

mokymo(si) aplinkos, mokyklų architektūra, biofilija, biofilinis projektavimas

Santrauka

Atsižvelgiant į tradicinių mokymo(si) aplinkų neatitikimą šiuolaikiniams ugdymo tikslams ir mokyklų tinklo optimizavimo Lietuvoje keliamus mokyklų pastatų daugiafunkciškumo iššūkius, straipsnyje analizuojamos biofilinio dizaino principų taikymo šiuolaikinių mokyklų projektavimui galimybės, siekiant išskirti kriterijus, gaires, kurie galėtų būti taikomi biofilinės mokyklos kūrimui. Darbe taikyti metodai apima literatūros analizę ir pavyzdžių analizę bei vertinimą ir biofilinės mokyklos projektavimo teorinio modelio formulavimą. Tyrimas leido išskirti biofilinės mokyklos projektavimui svarbius veiksnius, apimančius natūralų apšvietimą, natūralias gamtinei aplinkai būdingas spalvas su ryškių kontrastingų spalvų intarpais, organiškas kreivalinijines formas, gamtinius elementus ir motyvus, natūralias, vietines medžiagas, ryšį su ekosistemomis, augalais, gyvūnais, aiškių, lengvai suvokiamų erdvių planavimą, lauko klases, daržus, sodus, vandens motyvą.

Atsisiuntimai

Publikuotas

2023-05-10

Kaip Cituoti

Zubrutė, R., & Gražulevičiūtė-Vileniškė, I. (2023). Biofilinė mokyklų architektūra Lietuvoje: teorinis galimybių tyrimas. DARNIOS APLINKOS VYSTYMAS, 20(1), 60–73. https://doi.org/10.52320/dav.v20i1.235

Numeris

Skyrius

APLINKOS INŽINERIJA