Azijos ir Šiaurės Amerikos transporto platformų analizė

Autoriai

  • Kristina Čižiūnienė Vilniaus Gedimino technikos universitetas
  • Marija Kolosova Vilniaus Gedimino technikos universitetas
  • Živilė Gomienė Vilniaus kolegija
  • Liudmila Burinskienė Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Raktažodžiai:

transporto platformos, rinka, BVP, Azija, Šiaurės Amerika

Santrauka

Transportas yra pagrindinis ir svarbus šalies ūkio elementas ir yra glaudžiai susijęs su šalies ekonominiais rodikliais. Transporto indėlis šalių ekonomikai svarbus, o tai skatina šios veiklos plėtros poreikį ne tik savo šalyje, regione ar žemyne. Šie procesai skatina ir naujų technologinių galimybių atsiradimą ir / arba plėtrą. Vienos iš tokių – tai transporto platformos. Transporto platformos yra paplitusios ne tik Europoje, bet ir kituose žemynuose. Šiame straipsnyje analizuojamos Šiaurės Amerikos ir Azijos rinkos, vertinamos jose veikiančios transporto platformos. Kad įvertinti minėtų šalių transporto sektorių ir jo indėlį į ekonomiką, visų pirma buvo atlikta lyginamoji analizė, kuri parodė, kad nagrinėjamu laikotarpiu stabiliai augo tik Šiaurės Amerikos ekonomika. Vertinant transporto platformas nustatyta, kad jų nėra daug, jos nėra per daug informatyvios ir neturi tarpusavio sąsajų.

Atsisiuntimai

Publikuotas

2020-04-01

Kaip Cituoti

Čižiūnienė, K., Kolosova, M., Gomienė, Živilė, & Burinskienė, L. (2020). Azijos ir Šiaurės Amerikos transporto platformų analizė. DARNIOS APLINKOS VYSTYMAS, 17(1).

Numeris

Skyrius

TRANSPORTO INŽINERIJA