Lietuvos transporto įmonių paslaugų eksporto į Skandinaviją galimybių tyrimas

  • Artūras Petraška Vilniaus Gedimino technikos universitetas
  • Ernestas Drevinskas Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Raktiniai žodžiai: paslaugų eksportas, galimybės, Skandinavija, kelių transportas

Anotacija

Straipsnis orientuotas į Lietuvos transporto įmonių galimybių įvertinimą Skandinavijos rinkoje; tikslas – nustatyti esmines kliūtis bei galimybes siekiant integruotis į potencialiai vertingą rinką, kurią būtina išanalizuoti ne tik ekonominiu aspektu, bet ir nagrinėti jos konkurencingumą bei socialines ir politines charakteristikas. Lietuvos transporto įmonėms Skandinavija pristatoma kaip tinkamas sąlygas verslo plėtrai turinti rinka. Straipsnyje pristatomas ir vertinamas tyrimo objektas, atliekama mokslinių šaltinių analizė, kuria siekiama identifikuoti Skandinavijos rinkos galimybes Lietuvos transporto įmonėms. Apibendrinus tyrimo rezultatus paaiškėjo, kad ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas Lietuvos įvaizdžiui kurti ir kontaktams užmezgti, šias sritis pastatant į prioritetines pozicijas. Šiuo metu mažai atsižvelgiama į praktinius, kultūrinius, verslo aplinkos ir bendravimo skirtumus, tačiau didžiulis dėmesys skiriamas ekologijai.

Publikuotas
2020-03-27
Kaip cituoti
Petraška, A., & Drevinskas, E. (2020). Lietuvos transporto įmonių paslaugų eksporto į Skandinaviją galimybių tyrimas. DARNIOS APLINKOS VYSTYMAS, 17(1).
Skyrius
TRANSPORTO INŽINERIJA