Viešosios erdvės ir želdynai nekilnojamojo turto kadastro ir registro sistemoje

  • Steponas Deveikis Valstybės įmonė Registrų centras
  • Vaiva Deveikienė Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Miestovaizdžio skyrius
Raktiniai žodžiai: kadastras, registras, želdynų kadastras, nekilnojamojo turto registras, Vilnius, viešoji nuosavybė

Anotacija

Straipsnyje aptariami viešųjų erdvių ir pirmiausia želdynų kadastro ir registro klausimai. Pateikiama trumpa svarbiausių bibliografinių šaltinių ir duomenų bazių, ankstesnių publikacijų apžvalga. Akcentuojama kadastro svarba viešosios nuosavybės objektams, analizuojami praktiniai pavyzdžiai, kuriuos autoriai surinko tyrinėdami situaciją in situ ir in visu bei miestų, pirmiausia Vilniaus ir Utenos, kadastro žemėlapiuose ir duomenų bazėse. Viešosios nuosavybės objektų kadastras ir registras yra reikšmingas tolesnei tokių objektų vadybai ir tvarkybai, kultūros paveldo apsaugai

Autorių biografijos

Steponas Deveikis, Valstybės įmonė Registrų centras

Kudirkos g. 18, LT-03105 Vilnius, tel. +370 5 2688 355

Vaiva Deveikienė, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Miestovaizdžio skyrius

Konstitucijos pr.3, LT-09601 Vilnius, tel. +370 5 211 2470

Nuorodos

Bagdonavičius A. Kadastro vaidmuo savivaldybių viešųjų erdvių ir kitų žemės sklypų administravime. Parkas mieste – socialinis ir ekonominis veiksnys. Tarptautinės konferencijos medžiaga. Vilnius, 2005 m. spalio 7 d. P. 127–131

Deveikienė V., Čeponytė G. Teisinė Vilniaus miesto želdynų apsauga ir želdynų inventorizacija. Aplinkosaugos forumas 2009. Vilnius, 2009-12-14. P. 13–15

Deveikienė V., Deveikis S. Lentvario dvaro parko istorinės ir meninės raidos apybraiža. Mašinraštis. 2008

Deveikienė V., Deveikytė O., Deveikis S. Overview of Valuation Aspects of Lithuanian Old Manors in Lentvaris and Palanga. Recreational & Leisure Property valuation around the Baltic Sea. Baltic Valuation Conference Proceedings. Klaipėda, Lithuania, 11-13 September 2008. Vilnius, 2008. P. 50–66

Deveikis S., Deveikienė V. Urbanistinė ekspansija ir miesto želdynai. Lietuvos turto vertintojai – 15 metų veiklos patirtis ir ateities perspektyvos. Mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga. 2009 m. kovo 26–27 d. Vilnius, 2009. P. 61–73. Taip pat: Subalansuotos plėtros idėjų raiška architektūroje ir teritorijų planavime. Mokslinių straipsnių rinkinys. Kaunas, 2009. P. 118–134

Deveikis S., Deveikienė V. Le rôle du cadastre multilatéral dans l’aménagement du territoire urbain – une expérience de Lituanie. Géocongrès International au Québec. Ville de Québec, Canada, les 2-5 octobre 2007. Actes du Géocongrès sur le site. Prieiga per internetą: http://www.quebec2007.ca/programmation-conferences-22-16h30.asp

Gasilionis A., Kasperavičius R. Nekilnojamojo turto administravimas. Vilnius, 2006, 172 p.

Gučas A. Lukiškės po konkursų. Atgimimas, Nr. 24(1038), 2009

Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjungos tinklalapis. [žiūrėta 2009-12-23]. Prieiga per internetą: http://www.lkas.lt

Nekilnojamo turto kadastro įstatymas, 2000, 2003. Žin., 2000, Nr. 58-1704; 2003, Nr. 57-2530

Nekilnojamojo turto registro įstatymas, 1996, 2001. Žin., 2001, Nr. 55-1948

Roberge D., 2009. Travaux des commissions de la FIG. Assamblée générale de la FGF. Prague, République tchèque, 8-9 octobre, 2009

Sekmadienio futbolo lygos tinklalapis [elektroninis išteklius]. [žiūrėta 2010-01-06]. Prieiga per internetą: http://www.sfl.lt/news.php?id=362]

Teritorijų planavimo įstatymas, 2006. Žin., 2006, Nr. 66-2429

Utenos rajono savivaldybės tinklalapis. [žiūrėta 2010-01-07]. Prieiga per internetą: http://www.utena.lt

Valstybės įmonės Registrų centro tinklalapis (NTR). [žiūrėta 2010-01-06/07]. Prieiga per internetą: http://www.registrucentras.lt/ntr/

Valstybės registrų įstatymas, 1996, 2004. Žin., 1996, Nr. 86-2043

Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapis: Vilniečiai turės dar vieną parką [elektroninis išteklius]. [žiūrėta 2010-01-06]. Prieiga per internetą: http://www.vilnius.lt/newvilniusweb/index.php/101/?itemID=89311

Vilniaus miesto viešosios erdvės. Pagal V. Deveikienės ir L. Naujokaičio medžiagą parengė V. Almonaitytė-Navickienė. Archiforma, Nr. 3(35), 2006. P. 105–111

Želdynų įstatymas, 2007. Žin., 2007, Nr. 80-3215

Žemės įstatymas, 2004. Žin., 2004, Nr. 28-868; 2009, Nr. 153-6884

Prieiga per internetą: http://www.quebec2007.ca/pdf/salle204b/seance22/articles/s_deveikis.pdf

Prieiga per internetą: http://www.quebec2007.ca/pdf/salle204b/seance22/presentations/s_deveikis.pdf; taip pat: Recreational & Leisure Property valuation around the Baltic Sea. Baltic Valuation Conference Proceedings. 11-13 September 2008. Klaipėda, Lithuania. Vilnius, 2008. P. 77–87

Publikuotas
2018-07-12