Archyvai

 • Viršelis

  MIESTŲ ŽELDYNŲ FORMAVIMAS
  T. 7 Nr. 1 (2010)

      Mokslo darbų leidinyje „Miestų želdynų formavimas“ spausdinami technologijos mokslų srities moksliniai straipsniai, kuriuose analizuojamos problemos, susijusios su urbanizuotų teritorijų želdynų ir aplinkos formavimu. Taip pat gali būti publikuojami kraštovaizdžio projektavimo, želdynų projektavimo, kraštovaizdžio architektūros, dekoratyviosios želdininkystės bei kitų technologinių ir inžinerinių krypčių straipsniai.

      Žurnale „Miestų želdynų formavimas“ publikuojami straipsniai yra recenzuojami redakcinės kolegijos narių arba jų paskirtų ekspertų.

      Už straipsnių teksto turinį atsakingi autoriai

      Mokslo darbų leidinys leidžiamas Klaipėdos valstybinėje kolegijoje nuo 2004 metų. Per metus išleidžiamas vienas žurnalo numeris.

      Žurnalas įtrauktas į IndexCopernicus duomenų bazę (www.indexcopernicus.com).

 • MIESTŲ ŽELDYNŲ FORMAVIMAS
  T. 15 Nr. 1 (2018)

  Mokslo darbų leidinyje „Miestų želdynų formavimas“ (naujai leidžiamas kaip - Darnios aplinkos vystymas ISSN 2538-9017 (print) / ISSN 2538-9025 (online) spauskite čiaspausdinami technologijos mokslų srities moksliniai straipsniai, kuriuose analizuojamos problemos, susijusios su urbanizuotų teritorijų želdynų ir aplinkos formavimu. Taip pat gali būti publikuojami kraštovaizdžio projektavimo, želdynų projektavimo, kraštovaizdžio architektūros, dekoratyviosios želdininkystės bei kitų technologinių ir inžinerinių krypčių straipsniai.

      Žurnale „Miestų želdynų formavimas“ publikuojami straipsniai yra recenzuojami redakcinės kolegijos narių arba jų paskirtų ekspertų.

      Už straipsnių teksto turinį atsakingi autoriai

      Mokslo darbų leidinys leidžiamas Klaipėdos valstybinėje kolegijoje nuo 2004 metų. Per metus išleidžiamas vienas žurnalo numeris.

      Žurnalas įtrauktas į IndexCopernicus duomenų bazę (www.indexcopernicus.com) ir SIS duomenų bazę.

 • MIESTŲ ŽELDYNŲ FORMAVIMAS
  T. 8 Nr. 1 (2011)

  Žurnale „Miestų želdynų formavimas“ publikuojami straipsniai yra recenzuojami redakcinės kolegijos narių arba jų paskirtų ekspertų.

   Už straipsnių teksto turinį atsakingi autoriai 

   Mokslo darbų leidinys leidžiamas Klaipėdos valstybinėje kolegijoje nuo 2004 metų. Per metus išleidžiamas vienas žurnalo numeris, 90 egz.

   Mokslo darbų leidinys referuojamas INDEX COPERNICUS tarptautinėje duomenų bazėje.

   Leidinio sudarytojos ir techninės redaktorės  Jurga Kučinskienė, Diana Baravykaitė

   Teksto redaktorės Reda Tamelienė (lietuvių kalba / Lithuanian), Elena Moščenkova (anglų, rusų kalbos / English, Russian)

   Viršelio dailininkės Regina Malakauskienė (1 viršelis), Asta Puikienė (4 viršelis)