Dituvos bendrijų sodai Klaipėdos priemiestyje

  • Regimantas Pilkauskas Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjunga, UAB „Želdynai“
Raktiniai žodžiai: bendrijų sodai, kraštovaizdžio architektūra

Anotacija

Straipsnyje aptariama bendrijų sodo, kaip naujoviško želdynų tipo, ištakos. Bendrijų sodai kuriami tankiai apstatytų miestų žmonių gyvenimo sąlygoms pagerinti. Dituvos bendrijų sodų kūrimas pateikiamas kaip pavyzdys. Aptariamos dabar vykstančios bendrijų sodų pertvarkymo į mišrią sodybinių gyvenamųjų rajonų ir bendrijų sodų urbanistinę struktūrą galimybės.

Nuorodos

Čigriejus E. Sodų naikinimas ar naujoviškų miestų kūrimas? Lietuvos aidas. 1992 m. vasario 5 d. P. 6

Dringelis L., Lamauskas A., Pilkauskas R., Zauka V. Nauja kolektyvinių sodų naikinimo banga. Lietuvos aidas. 1992 m. sausio 7 d., Nr. 3(5961). P. 5

Lietuvos Respublikos Sodininkų bendrijų įstatymas. 2003 m. gruodžio 18 d. Valstybės žinios, 2004-01-07, Nr. IX-1934

Niemirski W. Założenia programowe i normatywy techniczne projektowania. Kształtowanie terenów zieleni. 1973. S. 29–114

Schiller H. Gartengestaltung. Paul Parey in Berlin und Hamburg, Berlin, 1958

Švirinas S. Bendrijos sodas. Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. 15. 2009. P. 714

Publikuotas
2018-07-12