Minsko Sevastopolio parko kraštovaizdžio dekoratyvumo ir funkcionalumo vertinimas

  • M. N. Rudevich The state scientific institute of The Central Botanical Garden of the National academy of sciences of Belarus
  • I. M. Garanovich The state scientific institute of The Central Botanical Garden of the National academy of sciences of Belarus
  • V. G. Grinkevich The state scientific institute of The Central Botanical Garden of the National academy of sciences of Belarus

Anotacija

Straipsnyje yra iškelta viena iš svarbiausių žmonijos problemų, kaip išsaugoti aplinką ir racionaliai panaudoti gamtinius išteklius. Svarbus šios problemos aspektas, kaip pagerinti želdynų planavimo, šiuolaikinių miestų apželdinimo kokybę bei sukurti palankias gyvenimo sąlygas juose. Tinkama želdynų priežiūra miesto, turinčio didelį antropologinį krūvį, galima tik tada, kai yra atsižvelgiama į jo natūralias ekosistemas, jų poreikius ir galimybes, remiantis ankstesnės teorinės ir praktinės patirties tyrimu ir analize ekologijos, želdynų vystymo ir želdynų dizaino srityse

Autorių biografijos

M. N. Rudevich, The state scientific institute of The Central Botanical Garden of the National academy of sciences of Belarus

Surganov st., 2v, Minsk, Belarus

I. M. Garanovich, The state scientific institute of The Central Botanical Garden of the National academy of sciences of Belarus

Surganov st., 2v, Minsk, Belarus. Tel.: +375 17 2841591

V. G. Grinkevich, The state scientific institute of The Central Botanical Garden of the National academy of sciences of Belarus

Surganov st., 2v, Minsk, Belarus. Tel.: +375 17 2841591

Publikuotas
2018-07-12