Apželdinimo ir skirtingų tipų viešųjų erdvių aplinkos sąveikos analizė

  • Мариана Смона Ботанический сад Латвийского университета
Raktiniai žodžiai: urboekologija, miesto socialinė erdvė, želdiniai

Anotacija

Straipsnyje apibūdinami skirtingi socialinės aplinkos ir želdinių sąveikos tipai, nagrinėjamas želdinių estetinio poveikio ir žmogaus elgsenos modelio santykis, jų įtaka žaliųjų teritorijų būklei.

Autoriaus biografija

Мариана Смона, Ботанический сад Латвийского университета

ул. Кандавас 2, Рига, LV-1083 Латвия

Тел.:+371 67452811

Nuorodos

Munn R. E. Environmental Impact Assessment. Principles and Procedures. Toronto, 1979

Владимиров В., Микулина Е., Яргина Э. Город и ландшафт. Москва, 1986

Мильков Ф. Человек и ландшафты. Москва, 1973

Никитин Д., Новиков Ю. Окружающая среда и человек. Москва, 1980

Publikuotas
2018-07-12