Nauji Lietuvos miestų gatvių želdiniai

  • Vilija Snieškienė Vytauto Didžiojo universiteto Kauno botanikos sodas
  • Kęstutis Žeimavičius Vytauto Didžiojo universiteto Kauno botanikos sodas
  • Antanina Stankevičienė Vytauto Didžiojo universiteto Kauno botanikos sodas
Raktiniai žodžiai: želdiniai, miestas, gatvė, rūšis, veislė

Anotacija

Daugelyje Lietuvos miestų atėjo laikas pakeisti dalį gatvių želdinių, sodintų prieš 60–80 metų. Iki šiol šio tipo želdiniams buvo naudojami vietinių rūšių arba gana seniai introdukuotų rūšių medžiai. Dalis iš jų pakankamai gerai tiko, o kitų rūšių medžiai pasirodė visai netinkami. Šiuo metu Lietuvos miestuose bandoma sodinti iš užsienio įvežtus kai kurių bukų (Fagus), liepų (Tilia), klevų (Acer), kaštonų (Aesculus), robinijų (Robinia), platanų (Platanus) ir šermukšnių (Sorbus) rūšių ir miestų sąlygoms pritaikytų veislių sodinukus. Kaip jie toliau augs, ar prisitaikys prie vietos sąlygų ir atliks savo funkcijas, paaiškės tik po ilgesnių stebėjimų.

Autorių biografijos

Vilija Snieškienė, Vytauto Didžiojo universiteto Kauno botanikos sodas

Ž. E. Žilibero g. 6, LT-46324 Kaunas

Kęstutis Žeimavičius, Vytauto Didžiojo universiteto Kauno botanikos sodas

Ž. E. Žilibero g. 6, LT-46324

Antanina Stankevičienė, Vytauto Didžiojo universiteto Kauno botanikos sodas

Ž. E. Žilibero g. 6, LT-46324 Kaunas

Nuorodos

Buszko J. NOBANIS – Online Database of the North Europaen and Baltic Network on Invasive Alien Species – NOBANIS. 2006. [Date of access 20/11/2008]. Resource of internet: www.nobanis.org

Butin H. Krankheiten der Wald - und Parkbäumen. Stuttgart, New Yourk, 1983, 172 S

Deschka G., Dimic N. Cameraria ochridella n. sp. aus Macedonien, Jugoslawien (Lepidoptera, Lithocolletidae). Acta Entom. Jugosl, No. 22. 1986. P. 11–23

Juodvalkis A., Vasiliauskas A. Lietuvos uosynų džiūvimo apimtys ir jas lemiantys veiksniai. Vagos. LŽŪU mokslo darbai, 56(9), 2002. P. 17–22

Gabrilavičius R. Rekomenduotinos vietinių medžių formos miestuose ir miesteliuose. Sudarė R. Grikevičius, K. Ulkienė. Želdinių apsauga ir tvarkymas urbanizuotose teritorijose. Vilnius, 2008. P. 210–213

Grikevičius R. Rekreacinės paskirties želdynų ir agrarinių teritorijų tvarkymo ir apsaugos teisiniai aspektai ir savivaldybių (Druskininkų, Kupiškio, Utenos) patirtis tvarkant želdynus. Priemiesčio miškų, rekreacinių ir agrarinių teritorijų želdynų ir želdinių tvarkymas ir apsauga. Mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius, 2009. P. 5–9

Navys E. V. Sodinukai miestams ir miesteliams želdinti. Vilnius, 2005, 80 p.

Navys E. V. Sumedėjusių dekoratyvinių augalų sodmenų asortimentas ir kokybė. Sodmenų auginimas urbanizuotoms teritorijoms. Šiauliai, 2007. P. 322–337

Pilkauskas R. Pagrindiniai augalai Lietuvos želdynams. Vilnius, 2008, 74 p.

Schwerdtfeger F. Die Waldkrankheiten. Hamburg und Berlin, 1981, 486 S.

Žemės ūkio augalų kenkėjai, ligos ir jų apskaita. Sudarė J. Šurkus, I. Gaurilčikienė. Dotnuva, 2002, 345 p.

Zeimavicius K., Budriunas A.-R. The necessity of street tree assortment alteration in Lithuania. Urban forestry in the Nordic and Baltic countries – Urban forests under transformation. Raports No. 9, 2001. P. 57–60

Žeimavičius K., Juronis V., Snieškienė V. Liepų (Tilia L.) rūšių pakantumas nepalankioms sąlygoms Kauno miesto gatvėse. Vagos. LŽŪU mokslo darbai, Nr. 58(11), 2003. P. 55–60

Miško apsaugos vadovas. Sudarė A. Žiogas. Kaunas, 2000, 352 p.

Žiogas A., Juronis V., Snieškienė V., Gabrilavičius R. Pathological Condition of Introduced Conifers in the Forests of South–Western and Western Lithuania. Baltic Forestry. 2006, Vol. 12, No. 2(23). P. 234–242

Черемисинов Н. А., Негруцкий С. Ф., Лешковцева И. И. Грибы и грибные болезни деревьев и кустарников. Москва, 1970, 591 с.

Юронис В., Снешкене В., Фитосанитарное состояние уличных насаждений в городах Литвы. Роль Ботанiчих садiв в зеленому будiвництви мiст, курортних та рекреацiйних зон. Матерiали мiжнародноi конференцii, присвяченоi 135-рiччю Ботанiчного саду ОНУ iм. I. I. Мечникова. Частина II. Одеса, 2002. C. 211–214

Publikuotas
2018-07-12