Peperomijos (Peperomia Ruiz. et Pav.) genties augalai interjero aplinkoje

  • Judita Varkulevičienė Vytauto Didžiojo universiteto Kauno botanikos sodas
Raktiniai žodžiai: Peperomia gentis, optimalios sąlygos, interjeras, asortimentas

Anotacija

Straipsnyje pateikiami duomenys apie peperomijos augalų rūšių galimybę augti interjere. Tyrimai atlikti 1997–2009 metais VDU Kauno botanikos sodo oranžerijoje ir interjere. Stebėta 41 taksonų augalų, kilusių iš atogrąžų sričių. Tirtų peperomijų auginimą interjere ribojantys du veiksniai: apšvietimas ir interjero santykinė oro drėgmė žiemos laikotarpiu. Atlikti ilgamečiai tyrimai, leidžia nustatyti peperomijoms optimalias auginimo sąlygas ir pateikti tinkamą augalų asortimentą.

Autoriaus biografija

Judita Varkulevičienė, Vytauto Didžiojo universiteto Kauno botanikos sodas

Ž. E. Žilibero g. 6, LT-46324 Kaunas, tel. +370 37 420 348

Nuorodos

Ayad G. W. The cgiar and the convention on biological diversity. Widening perspectives on biodiversity. Iucn, Gland, Switzerland & International Academy of the Environment. Geneva, 1994

Brickel C. Garden Plants of A–Z. London, 1997. P. 401–414

Griffiths M. Index of Garden Plants. London, 1997. P. 863–864

Jankevičienė R. Botanikos vardų žodynas. Vilnius, 1998. P. 220–221

Orwell R. L. The potted-plant microcosm substantially reduces indoor air VOC pollution: II. Laboratory study, Water, Air, and Soil Pollution, Vol. 177, 2006. P. 59–80

Snieškienė V., Varkulevičienė J., Juronis V., Stankevičienė A. Interjerų augalų adaptyvumo vertinimas. Lietuvos botanikos sodų veikla ir plėtros problemos.Vilnius, 2004. P. 107–111

Stašauskaitė S. Augalų fiziologijos laboratoriniai ir lauko bandymai. Vilnius,1999, 214 p.

Šlapakauskas V. A. Augalų ekofiziologija. Kaunas, 2006, 416 p.

Takhtajan A. Sistema magnoliofitov. (Systema Magnoliophytorum.). Leningrad: Nauka, 1987, 439 s.

Valstybinė lietuvių kalbos komisija. 2006. Prieiga per internetą: http://vlkk.lt/lit/naujienos/naujiena.1041.html

Varkulevičienė J., Motiejūnaitė O. Vytauto Didžiojo universiteto Kauno botanikos sodo oranžerijų kūrimo raida ir jose auginamų dekoratyvinių augalų tyrimai. Lietuvos biologinė įvairovė: būklė, struktūra, apsauga. Vilnius, 2008. P. 142–159

Varkulevičienė J., Ragažinskienė O., Stankevičienė A. Tropinių ir subtropinių juostų flora Vytauto Didžiojo universiteto Kauno botanikos sodo oranžerijoje. Vagos. Mokslo darbai, 69(22)1, 2006. P. 95–101

Цыбуля Н. В., Казаринова Н. В. Фитодизайн как метод улудшения среды обитания человека. Растительные ресурсы, 34(3), 1998. C. 112–119

Черевченко Г. М., Приходько С. Н., Мойко Т. К. и др. Тропические и субтропические растения закрытого грунта. Киев, 1988. C. 64–65

Prieiga per internetą: http://urbanext.illinois.edu/houseplants/types_common.cfm

Publikuotas
2018-07-12