Socialinis-psichologinis biofilinio projektavimo sprendimų priimtinumas darnaus senėjimo kontekste

Autoriai

  • Deimantė Bužinskaitė Kauno technologijos universitetas
  • Indrė Gražulevičiūtė-Vileniškė Kauno technologijos universitetas
  • Lina Šeduikytė Kauno technologijos universitetas

Raktažodžiai:

projektavimas pagyvenusiems žmonėms, biofilinis projektavimas, psichologinis gyvenamosios aplinkos priimtinumas, darnus senėjimas

Santrauka

Tiek išsivysčiusiose, tiek besivystančiose pasaulio šalyse nuolat ilgėjant gyvenimo trukmei didėja ir pagyvenusių žmonių skaičius. Ši socialinė-demografinė tendencija kelia naujus gyvenamosios aplinkos projektavimo iššūkius. Aplinkos prieinamumui didinti vis plačiau taikoma projektavimo visiems (universalaus dizaino) koncepcija, o pagyvenusių žmonių psichologinės gerovės gyvenamojoje aplinkoje klausimas vis dar nesulaukia pakankamo dėmesio. Straipsnyje nagrinėjamos biofilinio projektavimo principų taikymo galimybės projektuojant pagyvenusiems žmonėms miesto ir kaimo aplinkoje. Atliekant žvalgomąją sociologinę Lietuvos pagyvenusių žmonių ir jų artimųjų, gyvenančių kaimo ir miesto aplinkoje, apklausą, siekiama nustatyti biofilinio projektavimo sprendimų psichologinį priimtinumą.

Atsisiuntimai

Publikuotas

2020-01-13

Kaip Cituoti

Bužinskaitė, D., Gražulevičiūtė-Vileniškė, I., & Šeduikytė, L. (2020). Socialinis-psichologinis biofilinio projektavimo sprendimų priimtinumas darnaus senėjimo kontekste. DARNIOS APLINKOS VYSTYMAS, 17(1).

Numeris

Skyrius

APLINKOS INŽINERIJA