Klaipėdos apskrities pievų ir natūralių ganyklų plotų kaita ir priežastys

Autoriai

  • Giedrė Ivavičiūtė Klaipėdos valstybinė kolegija, Vytauto Didžiojo universitetas, Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija

DOI:

https://doi.org/10.52320/dav.v21i1.324

Raktažodžiai:

pievos ir natūralios ganyklos, biologinė įvairovė, plotų kaita, plotų kaitos priežastys

Santrauka

Lyginamajai analizei atlikti, remtasi Lietuvos žemės fondo 2003–2023 metų duomenimis. 2023 metais Klaipėdos apskrityje pievos ir natūralios ganyklos užėmė 41050,04 ha plotą ir sudarė 7,86 proc. nuo viso apskrities ploto. Nuo 2003 iki 2023 metų, pievų ir natūralių ganyklų plotas sumažėjo 141,05 ha arba 0,34 proc.

         Nagrinėjant plotų kaitos duomenis savivaldybėse, nustatyta, kad 2003–2023 m. pievų ir natūralių ganyklų plotai didėjo keturiose iš septynių Klaipėdos apskrities savivaldybių. Trijose – minėti plotai mažėjo. Skuodo rajone pievų ir natūralių ganyklų plotas sumažėjo 1860,79 ha arba 34,76 proc., Šilutės savivaldybėje – 3515,93 ha arba 15,58 proc.

            Didžiausia analizuojamų plotų plėtra vyko Klaipėdos miesto (754,28 ha arba 159,02 proc. ir Klaipėdos rajono (4620,13 ha arba 73,37 proc.) savivaldybėse.

Atsisiuntimai

Publikuotas

2024-05-10

Kaip Cituoti

Ivavičiūtė, G. (2024). Klaipėdos apskrities pievų ir natūralių ganyklų plotų kaita ir priežastys. DARNIOS APLINKOS VYSTYMAS, 21(1), 106–112. https://doi.org/10.52320/dav.v21i1.324

Numeris

Skyrius

MATAVIMŲ INŽINERIJA