Kraštovaizdžio meno raiškos mieste svarba pagal tikslinės apklausos rezultatus

Autoriai

  • Vaiva Deveikienė Vilniaus Gedimino technikos universiteto Architektūros fakulteto Urbanistikos katedra Saulėtekio al. 11, LT-10223 Vilnius

Raktažodžiai:

kraštovaizdžio architektūra, kraštovaizdžio architektūros kūrybos objektas, urbanistinis kraštovaizdis, apklausa, respondentai

Santrauka

Straipsnyje apžvelgiama ir analizuojama kraštovaizdžio architektūros objektų reikšmė miesto struktūroje. Tyrimas atliktas ir straipsnis parengtas vieno profesinio seminaro 2016 m. Rietave dalyvių apklausos pagrindu. Straipsnyje pateikiama trijų respondentų grupių (architektų, kraštovaizdžio specialistų ir kitų profesijų atstovų) nuomonių analizė ir išvados dėl urbanistinio kraštovaizdžio elementų reikšmingumo miesto, gatvių ir kvartalų erdvinėse struktūrose bei kraštovaizdžio architektūros kūrybinio objekto sampratos ir jo vaidmens.

Nuorodos

Allain, R. (2004). Morphologie urbaine. Géographie, aménagement et architecture de la ville. Paris: A. Colin, collection U. Bertrand, G. & Bertrand.
Dagytė Mituzienė, I. (2015). Komunikaciniai scenarijai kraštovaizdžio architektūros sprendiniuose. Kraštovaizdžio architektūra – profesijos horizontai ir sinergija, 277–287.
Gehl, J. (2010). Cities for People. Washington, Covelo, London: Island Press.
Gražulevičiūtė-Vileniškė, I. (2014). Sociologiniai urbanizuotos aplinkos tyrimai: patirtys ir kryptys. Tiltai, 68(3), 35–52. Prieiga per internetą: http://journals.ku.lt/index.php/tiltai/article/view/857
Gražulevičiūtė-Vileniškė, I. ir Urbonas, V. (2013). Miestų centrų regeneracijos tendencijos: miesto sodo koncepcijos persvarstymas. Miestų želdynų formavimas: Mokslo darbai, 1(10), 80–94.
Grecevičius, P., Genys, J., Pridotkienė, L., Marčius, R., Dubra, V., Urbonienė, R., ... Abromas, J. (2013). Kraštovaizdžio architektūros tyrimai. Urbanizuoto kraštovaizdžio analizės ir vertinimo metodika. Klaipėda: KU leidykla.
Jacobs, J. (1992). The Death and life of Great American Cities. New York: Vintage Books.
Jurkštas, V. (1994). Senamiesčių regeneracija. Architektūros harmonizavimo problema. Vilnius: Technika.
Kamičaitytė-Virbašienė, J. ir Vitkuvienė, J. (2015). Rekonstruotos Marijampolės miesto centro viešosios erdvės darnaus vystymosi dimensijų kontekste. Miestų želdynų formavimas: Mokslo darbai, 1(12), 151–167.
Lynch, K. (1960). The Image of the city. Cambridge, Massachusetts: MTI Press.
Mokslo medis, portalas mokslo tyrėjams. Atvira interneto prieiga: http://www.mokslomedis.lt
Staniūnas E. ir Stauskis G. (2011). Rekreacijos kompleksai gamtinėje aplinkoje. Vilnius: Technika.
Vanagas, J. (1996). Miesto sociologijos pagrindai. Vilnius: Aldorija.

Atsisiuntimai

Publikuotas

2018-05-08