Spatial Structure of Supraśl from 19th Century in its Contemporary Resort Landscape

Autoriai

  • Dorota Gawryluk Bialystok University of Technology, Faculty of Civil and Environmental Engineering
  • Marta Baum Bialystok University of Technology, Faculty of Civil and Environmental Engineering
  • Olga Bancerova National Research University, Moscow State University of Civil Engineering, Institute of Construction and Architecture, Department of Architecture and Urban Planning

Raktažodžiai:

Supraśl, factory town, public spaces, public greenery, resort, SPA

Santrauka

Supraśl is a small town in north-eastern part of Poland. Manufacturing Suprasl was set up on the idea of Wilhelm Zachetr in the first part of the19th century. The manufacturer gave it organized, classical urban character with public spaces and green ones. In this article we describe modernizations and supplements done in the spaces and the buildings in the context of historical structure of Suprasl. Also show the characteristics of this historical and manufacturing town which are its touristic and spa parts.

Nuorodos

Biblioteka w Supraślu. (n.d.). Internet link: http://sztuka-architektury.pl/article/2477/wzorcowa-biblioteka
Bohm, A. (2016). O czynniku kompozycji w planowaniu przestrzennym. Kraków: Politechniki Krakowskiej.
Bończak-Kucharczyk, E., Maroszek, J. and Kucharczyk, K. (2000). Parki i ogrody zabytkowe w krajobrazie kulturowym Podlasia: Katalog parków i ogrodów zabytkowych dawnego województwa białostockiego stan z 1988 r. Część ogólna, 47. Białystok: Białostockiego Towarzystwa Naukowego.
Bończak-Kucharczyk, E. and Maroszek, J. (n.d.). Supraśl Park Miejski. Internet link: www.testowy.minigo.pl/index.php/page/supra-l-park-miejski
Dobroński, A. Cz. (2014). Miasta województwa podlaskiego. Białystok: Fundacja Sąsiedzi.
Dobrowolski, R. (2003a). Początki miejskości Supraśla. Małe Miasta: Przestrzenie, III, 321–340.
Dobrowolski, R. (2009). Supraska zajma – Zespół systemu wodnego, staropolska myśl inżynieryjna – historia i znaczenie dla Supraśla. Biuletyn Informacyjny, 2(25), 8–9.
Dobrowolski, R. and Popławska, M. (2003b). Plan Supraśla z 1845 r. Małe Miasta: Przestrzenie, III, 51–54.
Dolistowska, M. (2003). Architektura I wnętrza pałacu Buchholtzów w Supraślu. Między eklektycznym historyzmem a dekoracją secesyjną. Biuletyn Konserwatorski Województwa Podlaskiego, 8–9, 49–68.
Gawryluk, D. (2015). Historical Public Parks in Podlasie and their Current Day Modernisation. Formation of Urban Green Areas: Scientific Articles, 1(12), 74–80.
Gawryluk, D., Baum, M. and Kucinskiene J. (2017). Public park in small resort town on the example of Supraśl. TEKA Commissiom of Architecture, Urban Planning and Landscape Architecture, XIII(1), 33–40.
Januszkiewicz, J. (2017 b.). Burmistrz Radosław Dorbrowolski wierzy że Supraśl ocalał dzięki aniołom. Internet link: https://plus.poranny.pl/magazyn/a/burmistrz-radoslaw-dobrowolski-wierzy-ze-suprasl-ocalal-dzieki-aniolom,12213491
Januszkiewicz, J. (2017). Bulwary w Supraślu będą jeszcze dłuższe [ZDJĘCIA]. Internet link: http://www.poranny.pl/wiadomosci/suprasl/a/bulwary-w-supraslu-beda-jeszcze-dluzsze-zdjecia,12288012/
Januszkiewicz, J. (2017a). Altanki, alejki, plac zabaw, stawy, nowe życie placu przed urzędem. Internet link: https://plus.poranny.pl/wiadomosci/a/altanki-alejki-plac-zabaw-stawy-nowe-zycie-placu-przed-urzedem,12137854
Konkurs na opracowanie projektu Ogrodu Saskiego w Supraślu. (2017). Internet link: http://www.suprasl.pl/komunikaty/konkurs-na-opracowanie-szczegolowej-koncepcji-rewaloryzacji-czesci-ogrodu-saskiego-w-supr
Łodziński P. (2010). Osada sukiennicza w XIX wieku jako przykład oszczędnych rozwiązań w architekturze i urbanistyce. Weavers's settlements from 19th century as an example of economic solutions in architecture and town planning”. [w:] Technical Transactions. Architecture 6-A, , Issue 14, Year 107, pp. 271–280.
Łodziński, P. (2002). Ład przestrzeni zabudowy mieszkaniowej małego miasta na przykładzie Supraśla: Rozprawa doktorska wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. arch. K. Kuczy-Kuczyńskiego. Warszawa: Architektury Politechniki Warszawskiej.
Ostrowski W. (2001). Wprowadzenie do historii budowy miast: Ludzie i środowisko. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
Przebudowa Kościelnej w ramach rewitalizacji zabytkowego centrum Supraśla. (2015). Internet link: http://old.suprasl.pl/strony/przebudowa-koscielnej-w-ramach-rewitalizacji-zabytkowego-centrum-suprasla
Przyłęcki, M. (2004). Zarys dziejów budowy miast i wsi: Wiadomości podstawowe, Część I. Wrocław: Akademia Rolnicza.
Skwer przy Domu Ludowym. (n.d.). Internet link: http://www.um.suprasl.wrotapodlasia.pl/pl/INWESTYCJE_GMINNE/var/resources/129/184/96/koncepcja_zagospodarowania_skweru.jpg
Słodczyk, J. (2012). Historia planowania i budowy miast. Opole: Uniwersytet Opolski.
Supraśl. (n.d.). Internet link: http://www.suprasl.pl/aktualnosci_edukacja/odtworza-supraski-park

Atsisiuntimai

Publikuotas

2018-05-08