Urbanistinės akupunktūros koncepcijos ekologinis aspektas

Autoriai

  • Indrė Gražulevičiūtė-Vileniškė Kauno technologijos universiteto Statybos ir architektūros fakultetas
  • Jurga Vitkuvienė Kauno technologijos universiteto Statybos ir architektūros fakultetas
  • Aurelija Daugėlaitė Kauno technologijos universiteto Statybos ir architektūros fakultetas

Raktažodžiai:

urbanizuota aplinka, urbanistinė akupunktūra, biofilinis projektavimas, biofilinė urbanistinė akupunktūra

Santrauka

Straipsnyje analizuojama šiuolaikinė socialinė-ekologinė urbanistinės akupunktūros koncepcija, kurioje siūloma keisti platesnius urbanistinius kontekstus mažo mastelio ir nedidelių kaštų katalizuojančiomis intervencijomis pašalinant tam tikras įsisenėjusias socialines ar ekologines urbanistinės aplinkos problemas. Darbe pristatoma minėta koncepcija, akcentuojant ir pasirinktais praktiniais prancūzų kraštovaizdžio architektų biuro Wagon Landscaping sukurtais ir įgyvendintais miesto kraštovaizdžio architektūros darbais iliustruojant jos ekologinį komponentą

Nuorodos

Biophilic design. An introduction to 14 patterns. (2017). Prieiga per internetą: http://www.interface.com/EU/en-GB/campaign/biophilic-design/14-Patterns-of-Biophilic-Design-en_GB
Boerenhol’ [Park]ing: Wagon-landscaping. (2012). Prieiga per internetą: http://www.landezine.com/index.php/2012/10/boerenhol-parking-by-wagon-landscaping/
Browning, W., Ryan, C. and Clancy, J. (2014). 14 patterns of biophilic design: Improving health & well-being in the built environment“. Prieiga per internetą: https://www.terrapinbrightgreen.com/wp-content/uploads/2014/09/14-Patterns-of-Biophilic-Design-Terrapin-2014p.pdf
Casagrande, M. (2010). Urban acupuncture. Prieiga per internetą: http://thirdgenerationcity.pbworks.com/f/urban%20acupuncture.pdf
Casagrande, M. (2014). Paracity: Urban acupuncture. Prieiga per internetą: https://www.researchgate.net/publication/279058320_Paracity_Urban_Acupuncture
Green, J. (2010). Biophila: An innate emotional affiliation with nature. Prieiga per internetą: https://dirt.asla.org/2010/09/13/biophilia-an-innate-emotional-affiliation-with-nature/
Green, J. (2014). Interview with Jaimie Lerner. Prieiga per internetą: https://www.asla.org/ContentDetail.aspx?id=30875
Green, J. (2014a). Jame Lerner's Urban Acupuncture. Prieiga per internetą: https://dirt.asla.org/2014/09/18/jaime-lerners-urban-acupuncture/
Joye, Y. (2007). Architectural lessons from environmental psychology: The case of biophilic architecture. Prieiga per internetą: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.574.6303&rep=rep1&type=pdf
Kaye, L. (2011). Could cities' problems be solved by urban acupuncture?. Prieiga per internetą: https://www.theguardian.com/sustainable-business/urban-acupuncture-community-localised-renewal-projects
Khaerani, A. (2014). Introduction to urban acupuncture: Towards a better Bandung city. What‘s the story?. Prieiga per internetą: https://khaeraniadenan.wordpress.com/2014/01/12/introduction-to-urban-acupuncture-towards-a-better-bandung-city/comment-page-1/
Lerner, J. (2014). Urban Acupuncture. Celebrating Pinpricks of Change that Enrich City Life. London: Island Press.
Le Jardin Clair-Obscur: Wagon Landscaping. (2015). Prieiga per internetą: http://www.landezine.com/index.php/2015/10/le-jardin-clair-obscur-by-wagon-landscaping/
Marozas, V. (2008). Sausumos ekosistemų įvairovė ir apsauga. Vadovėlis. Akademija [i.e. Klaipėda]: IDP solutions.
Misius, R. (2012). Želdinimo tradicijos Lietuvos valstiečių vienkieminėse sodybose: Veiklos paveldas menotyriniu aspektu. Daktaro disertacija: humanitariniai mokslai, menotyra (03H). Kaunas, Technologija.
Molthrop, E. (2012). Biophilic design: A review of principle and practice. Prieiga per internetą: http://dujs.dartmouth.edu/wp-content/uploads/2011/06/11s_final-37-39.pdf
Paulaitis, P. (2013). Jaunimas sako „taip“: vaiduoklis Seimo fontanas paverstas kaimo pieva. Prieiga per internetą: https://www.delfi.lt/grynas/gyvenimas/jaunimas-sako-taip-vaiduoklis-seimo-fontanas-paverstas-kaimo-pieva.d?id=61612965
Ryan, C. (2014). An Introduction to biophilia and the 14 Patterns. Prieiga per internetą: http://humanspaces.com/2014/11/10/what-is-biophilia/
Texture: Studio Basta. Wagon Landscaping (2015). Prieiga per internetą: http://www.landezine.com/index.php/2015/03/texture-by-studio-basta-and-wagon-landscaping/
Thiel, S. (2015). Biophilia will definitely change your way of designing forever: Landscape Architects Network. Prieiga per internetą: http://landarchs.com/biophilia-definitely-change-designing-forever/
Shieh, L. (2006). Urban acupuncture as a strategy for São Paulo. DSpace@MIT. Prieiga per internetą: https://dspace.mit.edu/handle/1721.1/34983#files-area
Urbanistinė akupunktūra. (2016). Prieiga per internetą: https://lt.wikipedia.org/wiki/Urbanistin%C4%97_akupunkt%C5%ABra
Wagon Landscaping. Landezine International Landscape Award. (2016). Prieiga per internetą: http://landezine-award.com/wagon-landscaping/
Wagon-Landscaping. (2017). Prieiga per internetą: https://www.wagon-landscaping.fr/publications/
Wagon Landscaping darbų nuotraukos. (2018). Prieiga per internetą: https://www.facebook.com/pg/Wagon-Landscaping-598863053599108/photos/?ref=page_internal
Walker, J. (2015). Biophilic urban acupuncture: The importance of biophilia in urban places. Prieiga per internetą: https://www.terrapinbrightgreen.com/blog/2015/10/biophilic-urban-acupuncture-biophilia-in-urban-places/
Zelenkova B. (2016). Urban acupuncture. The Ethnologist. Prieiga per internetą: http://ethnologist.info/section/urban-acupuncture/
Žumbakienė G. (2016). Senieji Lietuvos gėlių darželiai: kvapnūs, puošnūs, gydantys. Kaunas: Indigo Print.

Atsisiuntimai

Publikuotas

2018-05-08