Kraštovaizdžio psichoemocinio poveikio lankytojams vertinimo aspektai. Klaipėdos universiteto botanikos sodo atvejis

Autoriai

  • Viktorija Gričenaitė Klaipėdos universiteto Architektūros, dizaino ir dailės katedra
  • Aurelija Jankauskaitė Klaipėdos universiteto Architektūros, dizaino ir dailės katedra

Raktažodžiai:

psichoemociniai pojūčiai, kraštovaizdis, Klaipėdos universiteto botanikos sodas

Santrauka

Straipsnyje nagrinėjami svarbiausi kraštovaizdžio psichoemociniai pojūčiai, veikiami per vaizdus, kvapus ir garsus. Aptariamas formų psichologinis poveikis ir svarba formuojant Klaipėdos universiteto botanikos sodo erdvę. Straipsnio tikslas – atskleisti kraštovaizdžio psichoemocinių pojūčių per vaizdus, garsus ir kvapus pritaikymo galimybes, įrodyti teigiamą psichologinį poveikį žmogui, išanalizuoti Lietuvos ir užsienio tyrėjų atliktus tyrimus bei metodus, pritaikyti pojūčių psichologines galimybes Klaipėdos universiteto botanikos sodo erdvei.

Nuorodos

Adomonis, J. (2013). Nuo taško iki sintezė: Taikomosios dailės kompozicijos pagrindai. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla.
Baronienė, V. (2013). Kvapieji sumedėję augalai miestų želdynuose. Miestų želdynų formavimas, 1(10), 15–29.
Bartram, T. (1995). The Encyclopedia of Herbal medicine. UK: Grace Publisher,1 st edition.
Chastrette, M. (2002). Classification of odors and structure-odor relationships. In Olfaction, taste and cognition (Rouby, C., Schaal, B., Dubois, D., Gervais. R. & Holley, A., editors) (p. 100–116). Cambridge (UK): Cambridge University Press.
Conran, T. (2002). Mažos erdvės. Vilnius: Charibdė.
Courtier, J. (1999). Theno-garden gardener. London: Marshall Publishing.
Daujotaitė, I. (1998). Kraštovaizdžio architektūros pagrindai. Vilnius: Technika.
Dudareva, N., Pichersky, E. and Gershenzon, J. (2004). Biochemistry of plant volatiles. PlantPhysiology, 135, 1893–1902.
Engelhard, D. (2000). Neues groses Heimwer kerbuch für den Garten. München: Compact Verlag.
Gedutis, A. (2016). Klaipėdos garsovaizdis (II): (iš)klausytas miestas. Sociologija: Mintis ir veiksmas, 2(39). Prieiga per internetą: file:///C:/Users/Diana/Downloads/10819-11715-1-PB.pdf
Goethe, J. W. (1982). Theory of Colours, trans. Charles Lock Eastlake, Cambridge, MA: MIT Press.
Goldstein, E. B. (1989). Sensation and perception (3rd edition). Belmont, CA: Wadsworth Publishing Company.
Grecevičius, P., Abromas, J., Kalkė, D., Lepeška, E., Dubra, V. ir Genys, J. (2014). Miestų želdynų formavimas, 1(11), 83–89.
Jakovlevas-Mateckis, K. (2003). Miesto kraštovaizdžio architektūra: Želdiniai ir jų komponavimas, T. 2. Vilnius: Technika.
Jonaitis, A. (2009). Spalvotyra. Kaunas: Terra publica.
Juchnevičiūtė, D. (1983). Gėlynai ir aplinka. Vilnius: Mokslas.
Juknevičienė, G. ir Prakapaitė, G. (2006). Augalų kvapai – vaistai. Kaunas: Margažiedis.
Jukonis, J. (2012). Spalvos mūsų aplinkoje. Prieiga per internetą: http://www.kopos.lt/radiostezija/str_spalvos.php
Jurkštienė, A. (2010). Dekoratyviųjų želdinių spalvų reikšmė ir poveikis aplinkos formavime bei šiandieninės tendencijos. Dekoratyviųjų ir sodo augalų sortimento, technologijų ir aplinkos optimizavimas: Mokslo darbai, 1(6), 70–77.
Karazija, R. (1996). Fizika humanitarams: Klasikinė fizika. Vilnius: TEV.
Kučinskienė, J. ir Baravykaitė, D. (2014). Potyrių vietovių kraštovaizdžio planavimo ypatumai: uoslės (kvapo) pojūtis. Miestų želdynų formavimas, 1(11), 119–128.
Kučinskienė, J. ir Baravykaitė, D. (2013). Potyrių vietovių kraštovaizdžio planavimo ypatumai: regėjimo pojūtis. Miestų želdynų formavimas: Mokslo darbai, 1(10), 138–147.
Kučinskienė, J. ir Baravykaitė, D. (2015). Potyrių vietovių kraštovaizdžio planavimo ypatumai: garso pojūtis. Miestų želdynų formavimas: Mokslo darbai, 1(12), 189–195.
Lapė, J. (1980). Darbo psichologija. Vilnius: Mokslas.
Pridotkienė, L., Baravykaitė, D., Gerikienė V. (2016). Bioninių formų elementai interjere ir aplinkoje: kraštovaizdžio dizaino studijų praktika. Miestų želdynų formavimas: Mokslo darbai, 1(13), 304–314.
Saimonds, Dţ. (1965). Landšaft i architektura. Moskva.
Schafer, M. R. (1993). The Soundscape: Our Sonic Environment and the Tuning of the World. Rochester. Vermonnt: Destiny Books.
Stauskas, V. (2012). Architektūra, aplinka, atostogos. Kaunas: VDU leidykla.
Ščelkun, A. (2017). Interaktyvios instaliacijos „Gyvybės virpesys“: Baigiamojo magistro darbo tiriamasis raštas. Prieiga per internetą: http://www.ms.lt/derlius/AndrejScelkun-Magistras-AS-V.14.pdf
Tauras, A. (1974). Landšafto architektūra kaime. Vilnius.
Vitkienė, E. (2002). Rekreacija: Monografija. Klaipėda: S. Jokužio l-kla–spaustuvė.
Volodko, J. (2014). Kvapų poveikio aplinkai valdymas: Magistro baigiamasis darbas. Mykolo RomerioUniversitetas.
Стиль Бионика и еë место в архитектуре и интерьере. (2014). Prieiga per internetą: http://kazap.ru/node/6613

Atsisiuntimai

Publikuotas

2018-05-08