Sumedėjusius želdinius urbanizuotose teritorijose pažeidžiantys drugiai fitofagai

Autoriai

  • Povilas Ivinskis Gamtos tyrimų centras
  • Sigitas Algis Davenis Gamtos tyrimų centras
  • Jolanta Rimšaitė Gamtos tyrimų centras

Raktažodžiai:

urbanizuotos teritorijos, sumedėję želdiniai, drugiai kenkėjai

Santrauka

Urbanizuotose teritorijose tirti drugiai, aptinkami ant dekoratyvinių medžių ir krūmų. Dažniausi želdinių kenkėjai yra paprastąjį kaštoną gausiai pažeidžianti Cameraria ohridella, mažalapę liepą – Phyllonorycter issikii, tuopas – P. populifoliella, robinijas – P. robiniella, lanksvas – Celypha siderana, alyvas ir ligustrus – Gracillaria syringella. Rekomenduojama miestuose sodinti augalus, retai pažeidžiamus kenkėjų, o siekiant paįvairinti miestų augalų įvairovę, siūloma sodinti daugiau spygliuočių ir ypač pušinių miestuose beveik neturinčių kenkėjų.

Nuorodos

Aarvik, L., Bengtsson, B. Å., Elven, H., Ivinskis, P., Jürivete, U., Karsholt, O., … Savenkov N. (2017). Nordic-Baltic Checklist of Lepidoptera. Norwegian Journal of Entomology, Supplement 3.
Bengtsson, B. A. and Johansson R. (2011). Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Fjärijar: Bronsmalar – Rullvingemalar. Lepidoptera: Roeslerstammiidae–Lyonetiidae. Upsala: ArtDatabanken.
Ivinskis, P. (2004). Lepidoptera of Lithuania: Annotated catalogue. Vilnius: Vilniaus universiteto Ekologijos instituto leidykla.
Ivinskis, P. (2007). Kaštoninės keršosios kandelės populiacijos dinamikos tyrimas ir plitimo vektorių nustatymas: Gyvūnijos monitoringo ataskaita. Vilnius. Prieiga per internetą: http://gamta.lt/files/2007m_drugeliu_tyrimu_rezultatu_analizes_ataskaita.pdf
Ivinskis, P. ir Rimšaitė, J. (2008). Records of Phyllonorycter robiniella (Clemens, 1859) and Parectopa robiniella Clemens, 1863 (Lepidoptera, Gracillariidae) in Lithuania. Acta Zoologica Lithuanica: Entomologia, 18(2), 130–133.
Ivinskis, P., Rimšaitė, J., Ostrauskas, H. ir Taluntytė, L. (2009). Alien insects and spiders species and species spreading naturally in Lithuania. 5th International Vilnius Conference EURO Mini Conference “Knowledge-Based Technologies and OR Methodologies for Strategic Decisions of Sustainable Development” (KORSD-2009): Selected paper, 451–455.
Ivinskis, P. ir Rimšaitė J. (2006). The horse-chestnut leafminer (Cameraria ochridella Deschka & Dimic, 1986) (Lepidoptera, Gracillaridae) in Lithuania. Acta Zoologica Lituanica, 4(16), 323–328.
Juronis, V. ir Snieškienė, V. (2001). Tilia L. būklė miestų gatvėse ir ją sąlygojančių žalingų organizmų įvairovė. Bioįvairovė. Vilnius.
Karsholt, O., Nieukerken, E. J. van & de Jong, Y. S. D. M. (2013). Lepidoptera, Moths. Fauna Europaea. Version 2.6.2. Internet link: http://www.faunaeur.org
Lietuvos biologinė įvairovė (būklė, struktūra, apsauga). (2008). Vilnius.
Noreika, R. (1998). Phyllonorycter issikii (Kumata) (Lepidoptera, Gracillariidae) in Lithuania. Acta Zoologica Lituanica. Entomologia, Vol. 8, 34–37.
Péré, C., Augustin, S., Turlings, T. C. J. & Kenis, M. (2010). The invasive alien leaf miner, Cameraria ohridella and the native maple, Acer pseudoplatanus: a fatal attraction? Agricultural and Forest Entomology,12, 151–159.
Snieškienė, V., Žeimavičius, K. ir Juronis, V. (2008). Paprastojo kaštono (Aesculus hippocastanum L.) būklė Kauno miesto gatvių želdiniuose. Lietuvos biologinė įvairovė (būklė, struktūra, apsauga): Mokslo straipsnių rinkinys, III tomas, 137–141.
Snieškienė, V., Stankevičienė, A. ir Vitas, A. (2012). Grybai ir kenkėjai, intensyviai plintantys Lietuvos miestų gatvių želdiniuose. Miestų želdynų formavimas: Mokslo darbai,1(9), 169–175.
Svensson, I. (2006). Nordens Vecklare = The Nordic Tortricidae: (Lepidoptera, Tortricidae). Lund: Entomologiska sällskapet i Lund.

Atsisiuntimai

Publikuotas

2018-05-08