Lietaus vandens surinkimas ir pritaikymas miesto gyvenamojoje aplinkoje. Žardės mikrorajono atvejis

Autoriai

  • Giedrė Leonikaitė Klaipėdos universiteto Architektūros, dizaino ir dailės katedra
  • Jonas Abromas Klaipėdos universiteto Architektūros, dizaino ir dailės katedra
  • Aurelija Jankauskaitė Klaipėdos universiteto Architektūros, dizaino ir dailės katedra

Raktažodžiai:

lietaus vanduo, paviršinės nuotekos, tvaraus lietaus vandens tvarkymas, Žardės mikrorajonas

Santrauka

Urbanizuotoje miesto aplinkoje ant vandeniui nelaidžių paviršių iškritęs lietaus vanduo patenka į kolektorines kanalizacijos sistemas ir čia virsta paviršinėmis nuotėkomis. Paviršinės nuotekos suprantamos kaip šalutinis produktas, kurį skubama pašalinti. Tokiu būdu lietaus vanduo yra pašalinamas iš kraštovaizdžio, neišnaudojamos jo estetinės savybės. Straipsnyje nagrinėjama tvaraus lietaus vandens tvarkymo sistemos bei jų pritaikymas miesto gyvenamojoje aplinkoje kuriant estetiškai patrauklias, ekologiškai stabilias ir tvarias erdves.

Nuorodos

Bieliukas, K. (1961). Ežerotyros pagrindai, Vilnius: LTSR MA Geologijos ir geografijos institutas.
Demereckas, K. (2005). Klaipėdos dvarai. Klaipėda: Libra Memelensis.
Echols, S. and Pennypacker, E. (2015). Artful Rainwater Design, Washington, USA, P.95–144
Echols, S. and Pennypacker, E. (2008). From Storm water Management to Artful Rain water Design, Landscape Journal 27:2–08 Prieiga per internetą: https://stuckeman.psu.edu/sites/default/files/facultycontent/from_stormwater_management_to_artful_rainwater_design.pdf
Klaipėdos miesto bendrasis planas, patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 5 d. sprendimu Nr. T2-110. Prieiga per internetą: https://www.klaipeda.lt/lt/savivaldybe/administracija/miesto-bendrasis-planas/218
Liptan, W. T. and Santen, J. D. (2017). Sustainable Stormwater Management, Portland, Oregon.
LR Vandens įstatymas 1997 m. spalio 21 d. Nr. VIII-474, Vilnius. Valstybės žinios, 1997-11-19, Nr. 104–2615.
Marsalek, J. Road salt in urban stormwater: an emerging issue in stormwater management in cold climates. Urban drainage and highway run-off in cold climates: selected proceedings of the International Conference on Urban Drainage and Highway Run-off in Cold Climates, 2003. London, P. 65–74
Maziliauskas, A., Adamonytė, I., Gegužis, R., ir Grinis, V. (2010). Paviršinių nuotekų tvarkymas ir jo poveikis vandens telkiniams, ISSN 1648-116XLŽŪU MOKSLO DARBAI. [interaktyvus]. Prieiga per internetą: https://www.asu.lt/wp-content/uploads/2015/03/maziliauskas_lt.pdf (žiūrėta 2017.12.20).
Oudolf, P. and Kingsbury, N. (2013). Planting: A New Perspective, Portland, Oregon, P. 9–25
Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. D1-193. Valstybės žinios, 2007-04-14, Nr. 42–1594.
Rainwater Park: Stormwater Management and Utilization in Landscape Design. Editor M. Wright, 2015. Image Publishing Group.
Repšienė, R. ir Baravykaitė, D. (2011). Mažose talpose tinkamų auginti vandens augalų įvairovė Libereco botanikos sode. Miestų želdynų formavimas: Mokslo darbai, 1(8), 162–167. Prieiga per internetą: www.krastotvarka.vhost.lt/documents/2011-22.pdf
Simonaitytė, L. (2007). Berlyno Dahlemo botanikos sodo patirtis pritaikant augalus vandens telkiniams miestovaizdyje. Miestų želdynų formavimas‘2007: vanduo ir augalija kraštovaizdyje: Tarptautinės mokslinės – praktinės konferencijos medžiaga, 128–133.
Stankevičienė, A. ir Varkulevičienė, J. (2007). Vandens augalų asortimentas oranžerijose ir žiemos soduose. Miestų želdynų formavimas‘2007: vanduo ir augalija kraštovaizdyje. Tarptautinės mokslinės – praktinės konferencijos medžiaga, 141–151.
Wright, M. (2015). Rainwater Park: Stormwater Management and Utelizaton in Landscape Design. Description, Mulgrave, Victoria: Images Publishing.

Atsisiuntimai

Publikuotas

2018-05-08