Šakių parkai prie vandens ir jų plėtojimo gairės

Autoriai

  • Regimantas Pilkauskas Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjunga
  • Vainius Pilkauskas UAB „Želdynai“
  • Mantas Pilkauskas Aleksandro Stulginskio universiteto Miškų ir ekologijos fakultetas

Raktažodžiai:

Šakiai, parkai, kraštovaizdžio architektūra

Santrauka

Straipsnyje aprašoma 2017 m. UAB „Želdynai“ kraštovaizdžio architektų parengti trijų parkų sutvarkymo projektai Šakiuose: J. Lingio parko , Šakių tvenkinio pakrančių parko ir Siesarties pakrančių parko. Trumpai pristatoma šių parkų istorija, pateikiami parkų planai ir aptariamos parkų projektuotojams iškilusios problemos dėl erdvių kūrimo ir krūmų sodinimo. Pateikiamos rekomendacijos, kaip tvarkyti esamus parkų medynus ir kitus želdinius.

Nuorodos

Basalykas, A. (1965). Lietuvos TSR fizinė geografija, II t. Vilnius: Pergalė.
Kviklys, B. (1991). Mūsų Lietuva: Krašto vietovių istoriniai, geografiniai, etnografiniai bruožai, T. 3. Vilnius: Mintis.
Laukaitytė, R. (2010). Stalino asmens kulto adaptacija ir demontavimas Lietuvos SSR (1944–1961 m.). Stalininis režimas Lietuvoje 1944–1953 m., 153–178.
Lukinas, M. (1958). Lietuvos ąžuolynų nykimas. Mūsų girios, 10 ir 11.
Miškinis, A. (1999). Šakiai 1599–1999. Marijampolė: Ramona.
Purvinienė, M., Purvinas, M. (1989). Šakiai – klajojančio centro miestas. Statyba ir architektūra, 2, 18–19.
Rainys, A. (1987). Siesartis. Tarybų Lietuvos enciklopedija, T. III. Vilnius: Vyriausioji enciklopedijų redakcija.
Rainys, A. (2012). Siesartis. Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. XXI. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras.
Tauras A. (1989). Mūsų parkai. Vilnius: Mokslas.
Tauras, A. (1966). Lietuvos TSR parkai. Vilnius: Mintis.
Visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programa, įgyvendinant projektus „Draugystės parkai-2“ ir „Draugystės parkai-3“ (2017). Prieiga per internetą: http://www.sakiai.lt/go.php/Visuomenes-dalyvavimo-krastovaizdzio-formavime-programa-igyvendinant-projekta-Draugystes-parkai-3-50295

Atsisiuntimai

Publikuotas

2018-05-08