Rain Gardens as Green Support of Urban Stormwater Infrastructure

Autoriai

  • Kamil Rawski Bialystok University of Technology, Faculty of Civil and Environmental Engineering, Landscape Architecture Teaching Team

Raktažodžiai:

urban infrastructure, green infrastructure, green stormwater infrastructure, rain gardens

Santrauka

In this paper the issue related to designing rain gardens in urban space has been presented. There were found and described solutions that increase water retention and infiltration by increasing the emphasis on designing and developing green infrastructure. This approach to design allows for sustainable management of rainwater and brings other benefits. In Poland, this idea becomes more popular, but these solutions are still not widely used that is showed on example of Bialystok city (Poland).

Nuorodos

ASLA. (2012). Green Infrastructure, American Society of Landscape Architects. Internet link: https://www.asla.org/ContentDetail.aspx?id=24076
Autixier, L., Mailhot, A., Bolduc, S., Madoux-Humery, A. S., Galarneau, M., Prevost, M. & Dornes, S. (2014). Evaluating rain gardens as a method to reduce the impact of sewer overflows in sources of drinking water. Science of the Total Environment, 499, 238–247.
Basdeki, A., Katsifarakis, L. and Katsifarakis K. L. (2016). Rain gardens as integral parts of urban sewage systems: A case study in Thessaloniki, Greece. Procedia Engineering, 162, 426–432.
Bogacz, A., Woźniczka, P., Burszta-Adamiak, E. and Kolasińska, K. (2013). Metody zwiększania retencji wodnej na terenach zurbanizowanych. Przegląd Naukowy – Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, Vol. 22, 1(59), 27 35.
Burszta-Adamiak, E. (2012). Wody opadowe w miastach. Rynek Instalacyjny, 5, 35.
Choi, J., Maniquiz-Redillas, M. C., Hong, J., Kim, L.-H. (2018). Selection of cost-effective Green Stormwater Infrastructure (GSI) Applicable in Highly Impervious Urban Catchments. KSCE Journal of Civil Engineering, nr 22(1), Springer, , pp. 24–30.
Church S. P. (2015). Exploring Green Streets and rain gardens as instances of small scale nature and environmental learning tools. Landscape and Urban Planning, 134, 229–240.
Dietrich, A., Yarlagadda, R. and Grudena, C. (2017). Estimating the Potential Benefits of Green Stormwater Infrastructure on Developed Sites Using Hydrologic Model Simulation. Environmental Progress & Sustainable Energy, 36(2), 557–564.
Dietz, M. E. and Clausen, J. C. (2005). A Field evaluation of rain garden flow and pollutant treatment. Water, Air, and Soil Pollution, 167, 123–138.
Długozima, A. (2009). Ogrody deszczowe. Problemy Ekologii, 13(4), 211 215.
Domanowska, M. and Kostecki, J. (2015). Ogrody deszczowe w miastach jako jedno z narzędzi wdrażania usług ekosystemów: Inżynieria środowiska. Zeszyty naukowe, 158(38), 50 58.
Federal Interagency Stream Restoration Working Group. (1998). Stream corridor restoration: Principles, processes, and practice, P. 3–23. Internet link:
http://www.nrcs.usda.gov/Internet/FSE_DOCUMENTS/stelprdb1044574.pdf
Galblaub, O. (2014). Przyuliczne ogrody. Zrównoważony Rozwój – Zastosowania, 5, 121. Fundacja Sendzimira, Kraków.
Ishimatsu, K., Ito, K., Mitani, Y and Naka, Y. (2017). Use of rain gardens for stormwater management in urban design and planning. Landscape and Ecological Engineering, 13, 205–212.
Januchta-Szostak, A. (2014). Rola urbanistyki i architektury w gospodarowaniu wodą. Woda w mieście. Zrównoważony Rozwój – Zastosowania, 5, 31 47. Fundacja Sendzimira, Kraków.
Katsifarakis, K. L., Vafeiadis, M. and Theodossiou. (2015). Sustainable Drainage and Urban Landscape Upgrading Using Rain Gardens. Site Selection in Thessaloniki, Greece. Agriculture and Agricultural Science Procedia, 4, 338–347.
Kosmala, M. (2003). “Ogrody deszczowe” czyli ogrody retencjonujące wody opadowe – moda czy konieczność: Woda w przestrzeni przyrodniczej i kulturowej. Prace komisji krajobrazu kulturowego, 2, 265 274.
Kozłowska, E. (2008). Proekologiczne gospodarowanie wodą opadową w aspekcie architektury krajobrazu. Wrocław: Wydawnictwo uniwersytetu przyrodniczego we Wrocławiu, p. 21, 27.
Kratky, H., Li, Z., Chen, Y., Wang Ch., Li X. and Yu T. (2017). A critical literature review of bioretention research for stormwater management in cold climate and future research recommendations. Frontiers in Earth Science, 11(4), 2 15.
Mehring, A. S. and Levin, L. A. (2015). Potential roles of soil fauna in improving the efficiency of rain gardens used as natural stormwater treatment systems. Journal of Applied Ecology, 52, 1445–1454.
Połucha, J. (2013). Projektowanie terenów szkolnych i placów zabaw jako zielonej infrastruktury. Problemy ekologii krajobrazu, XXXVI, 61 71.
Śmietańska, M. (2012). Program 10 000 ogrodów deszczowych? Zrównoważony Rozwój – Zastosowania, 3, 121. Fundacja Sendzimira.
Stawicka, J. (2010). Ogrodowe rabaty synantropijne. In Wzornictwo ogrodowe, Rylke J. (ed.), 97–106.
Szuba, B. (2008). Racjonalne gospodarowanie wodą deszczową w mieście. Problemy Ekologii, 12(3), 134 139.
Szulc, A. (2013). Zielone Miasto: Zieleń przy Ulicach. Warszawa: Agencja Promocji Zieleni, pp. 25 30, 34 36, 91 92.
Vandermeulen, V., Verspecht, A., Vermeire, B., Van Huylenbroeck, G. and Gellynck, X. (2011). The use of economic valuation to create public support for green infrastructure investments in urban areas. Landscape and Urban Planning, 103, 198 206.
Wagner, I. and Krauze, K. (2014). Jak bezpiecznie zatrzymać wodę opadową w mieście? Narzędzia techniczne. Zrównoważony Rozwój – Zastosowania, 5, 75 93. Fundacja Sendzimira, Kraków.
Wagner, I., Krauze, K. and Zalewski M. (2013). Błękitne aspekty zielonej infrastruktury. Zrównoważony Rozwój – Zastosowania, nr 4, 145 155. Fundacja Sendzimira, Kraków.
Wagner, I., Krauze, K., Jurczak, T. and Zalewski, M. (2015). Zielono-błękitna infrastruktura a retencja krajobrazowa w miastach. Wodociągi-Kanalizacja, 9(129), 22 25. Abrys, Poznań.
Xu, H., Chen, L., Zhao, B., Zhang, Q. and Cai, Y. (2015). Green stormwater infrastructure eco-planning and development on the regional scale: a case study of Shanghai Lingang New City, East China. Frontiers in Earth Science, 10(2), 366–377.

Atsisiuntimai

Publikuotas

2018-05-08