Tradiciniai senųjų darželių augalai Lietuvos-Lenkijos pasienio sodybose

Autoriai

  • Vilija Snieškienė Vytauto Didžiojo universiteto Kauno botanikos sodas
  • Stasė Dapkūnienė Augalų genų bankas, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
  • Irma Maciulevičienė Veisiejų regioninis parkas Santarvės g. 3, Veisiejai, LT-67340 Lazdijų r
  • Jolanta Latvienė Punsko valsčius, Mickevičiaus g. 23, 16515 Punskas, Lenkija

Raktažodžiai:

Lietuvos-Lenkijos pasienis, tradiciniai darželių augalai

Santrauka

2017 m. Lietuvos-Lenkijos pasienio sodybose buvo aptikta 95 rūšių tradicinių darželių augalų. Abiejose sienos pusėse yra panašus rūšių skaičius: 81 rūšies augalai Lietuvoje ir 83 rūšių - Lenkijoje. Aptikti augalai pagal jų auginimo pradžią Lietuvos darželiuose buvo suskirstyti į 4 grupes: 1) auginamus nuo XV–XVI a., 2) XVII–XVIII a., 3) XIX a. ir 4) nuo XX a. pirmos pusės. Nors gėlynai mylimi ir prižiūrimi abiejose pusėse, jie turtingesni Lenkijoje, nes ten išlikusios senos didelės sodybos, o Lietuvoje, kuriantis kolūkiams buvo sunaikinta dauguma tradicinių sodybų.

Nuorodos

Botanica: Einjährige & mehrjährige Pflanzen: Über 2000 Pflanzenportraits. (2006). Verlag: Könemann in der Tandem Verlags-GmbH, Königswinter.
Budnikas, V. ir Obelevičius K. (2015). Vaistažolės. Kaunas: Vitae Litera.
Dagytė, S. (1994). Retosios daržovės, prieskoniniai ir medingieji augalai. Vilnius: Acdemia.
Dagytė, S. ir Penkauskienė E. (1978). Prieskoniniai augalai. Vilnius: Mokslas.
Etninės kultūros globos tarybos nutarimas “Dėl saugomų etnografinių kaimų ir sodybų nustatymo, vertinimo ir atrankos kriterijų patvirtinimo”. Valstybės žinios. 2004. 8-271, Vilnius.
Gudžinskas, Z. (1999). Lietuvos induočiai augalai. Vilnius: Petro ofsetas.
Gudžinskas, Z. (2010). Tradiciniai Lietuvos darželių augalai. Vilnius: Petro ofsetas.
Jankevičienė, R. (1998). Botanikos vardų žodynas. Vilnius: Petro ofsetas.
Lietuvos respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1526 “Dėl kraštovaizdžio politikos krypčių aprašo patvirtinimo”. Valstybės žinios. 2004. 64-2302, Vilnius.
Martynėnaitė, L. (2010). Gamtos sukultūrinimas gėlių darželio erdvėje XX a. pirmoje pusėje. RES HUMANITERIAE VIII, 105–121.
Misius R. (2010). The Need and Possibilities of Research on Planting Traditions in Lirtuanian Countryside farmsteads: The Spaces of Creation. Scholar Research Journal, 13, 63–77.
Misius, R. (2015). Etnokultūrinio savitumo problema Lietuvos kaimiškajame kraštovaizdyje. Kraštovaizdžio architektūra – profesijos horizontai ir sinergija: Kraštovaizdžio architektūros forumo 2015, vykusio Vilniuje 2015 m. spalio 29 d., mokslo darbai, 27–36.
Pabrėža, J. A. (2009). Taislius augyminis. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas.
Ragažinskienė, O., Rimkienė, S. ir Sasnauskas, V. (2005). Vaistinių augalų enciklopedija. Kaunas: Lututė.
Smaliukas, D., Lekavičius, A., Butkus, V. ir Jaskonis, J. (1992). Lietuvos naudingieji augalai. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla.
Snarskis, P. (1968). Vadovas Lietuvos augalams pažinti. Vilnius.
Vaidelienė, J. ir Vaidelys, J. (2001). Darželio gėlės. Kaunas: Spindulys.
Vilkonis, K. K. (2001). Lietuvos žaliasis rūbas. Kaunas: Lututė.
Žemaitis, A. (n.d.). Seinų ir Punsko kraštas: Lenkijos Lietuva. Global true Lithuania. Lithuanian communities and heritage wordwine. Prieiga per internetą: http://truelithuania.com/lit/sejnyseinai-and Punskas-area-lithuania-inside-poland-133
Žumbakienė, G. (2016). Senieji Lietuvos gėlių darželiai: kvapnūs, puošnūs, gydantys. Lietuvos liaudies buities muziejus.

Atsisiuntimai

Publikuotas

2018-05-08