Grybų rūdiečių (Uredinales) įvairovė ir paplitimas ant sumedėjusių augalų Alytaus ir Kauno miestų želdynuose

Autoriai

  • Antanina Stankevičienė Vytauto Didžiojo universiteto Kauno botanikos sodas

Raktažodžiai:

sumedėję augalai, Uredinales grybai, miestų želdynai, Lietuva

Santrauka

Straipsnyje aprašomi dekoratyviniai sumedėję augalai pažeidžiami grybų rūdiečių Lietuvos miestų (Alytaus, Kauno) želdynuose. Remiantis teoriniu-analitiniu metodu aprašyta galimi rūdžių plitimo augalai šeimininkai. Jie priklausė 37 gentims ir daugiau nei 44 rūšims. Aprašoma, kad 12 genčių, 14 rūšių ir 2 veislių sumedėjusius augalus įvairiu balu pažeidė 5 genčių, 10 rūšių rūdligės sukėlėjai.

Nuorodos

Griffiths, M. (1997). Index of garden plants. London: Macmillan.
Grigaliūnaitė, B. (2011). Sumedėjusių augalų grybai ir kenkėjai Vilniaus universiteto botanikos sode. Vytauto Didžiojo universiteto botanikos sodo raštai, XV, 33–42.
Grigaliūnaitė, B. ir Matelis, A. (2014). Sumedėjusių augalų fitosanitarinė būklė Vilniaus priemiesčio rekreacinėje teritorijoje. Dekoratyviųjų ir sodo augalų sortimento, technologijų ir aplinkos optimizavimas: Mokslo darbai, 5(10), 40–44.
Grigaliūnaitė, B., Matelis, A. ir Stankevičienė, E. (2009). Želdinių fitosanitarinė būklė Vilniaus miesto bendruomeniniuose kiemuose. Miestų želdynų formavimas: Mokslo darbai, 1(6), 41–46.
Grigaliūnaitė, B., Meškauskienė, V. ir Matelis, A. (2006). Vilniaus miesto nepagrindinių gatvių želdinių fitosanitarinė būklė. Miestų želdynų formavimas 2006: gatvės želdiniai: Tarptutinės mokslinės – praktinės konferencijos medžiaga, 38–42.
Grigaliūnaitė, B., Meškauskienė, V. ir Matelis, A. (2007) Vilnios pakrančių augalų fitosanitarinė būklė. Miestų želdynų formavimas 2007: vanduo ir augalija kraštovaizdyje: Tarptutinės mokslinės – praktinės konferencijos medžiaga, 43–47.
Grikevičius, R. (2009). Rekreacinės paskirties želdynų ir agrarinių teritorijų tvarkymo ir apsaugos teisiniai aspektai ir savivaldybių (Druskininkų, Kupiškio, Utenos) patirtis tvarkant želdynus. Priemiesčio miškų, rekreacinių ir agrarinių teritorijų želdynų ir želdinių tvarkymas ir apsauga: Mokslinių straipsnių rinkinys, 5–9.
Index fungorum. (n.d.). Prieiga per internetą: http://www.indexfungorum.org/names/
Jakovlevas-Mateckis, K. J. (2003). Miesto kraštovaizdžio architektūra, T. 2. Vilnius: Technika.
Januškevičius L. ir Navys E. (2012). Želdynų kūrimo ekologinių principų ir asortimento klausimu. Dekoratyviųjų ir sodo augalų sortimento, technologijų ir aplinkos optimizavima: Mokslo darbai, 3(8), 41–48.
Juronis, V., Snieškienė, V. ir Žeimavičius, K. (1999). The principles of lignified introduced Plants condition assesment. Plant genefund accumulation, evaluation and protection in the botanical gardens: International Scientific Conference, 22–23.
Minkevičius, A. ir Ignatavičiūtė, M. (1991). Lietuvos grybai: rūdiečiai (Uredinales), 5(1). Vilnius.
Minkevičius, A., ir Ignatavičiūtė, M. (1993). Lietuvos grybai: rūdiečiai (Uredinales), 5(2). Vilnius.
Nekrošienė, R. (2006). Šermukšnių būklė ir jų asortimento plėtros galimybės Klaipėdos miesto gatvių želdiniuose. Miestų želdynų formavimas 2006: gatvės želdiniai: Tarptutinės mokslinės – praktinės konferencijos medžiaga, 80–85.
Orlikowski, L., Wojdyla, A. (2010). Choroby ozdobnych drzew lisciastych. Krakow: Plantpress.
Sinclair, W. A. ir Lyon, H. H. (2005). Diseases of Trees and Shrubs, 258–303.
Snieškienė, V. (2015). Maumedžių ligos Pietvakarių Lietuvos miškuose. Vytauto Didžiojo universiteto botanikos sodo raštai, XIX, 86–93.
Snieškienė, V. ir Stankevičienė, A. (2013). Augalų grybinių ligų sukėlėjai Vytauto Didžiojo universiteto Kauno botanikos sode. Vytauto Didžiojo universiteto botanikos sodo raštai, XVII, 165–176.
Stankevičienė, A. (2014). Svarbiausios sumedėjusių augalų ligos Kauno miesto želdiniuose ir želdynuose. Dekoratyviųjų ir sodo augalų sortimento, technologijų ir aplinkos optimizavimas: Mokslo darbai, 5(10), 179–184.
Stankevičienė, A. (2016). Rekreacinių želdinių būklės stebėsena Alytaus mieste. Dekoratyviųjų ir sodo augalų sortimento, technologijų ir aplinkos optimizavimas: Mokslo darbai, 7(12), 96–102.
Stankevičienė, A. ir Snieškienė, V. (2012). Alytaus miesto rekreacinių želdynų būklė ir dermė miesto kraštovaizdyje. Miestų želdynų formavimas: Mokslo darbai, 1(9), 176–184.
Žiogas, A., Juronis, V., Šnieškienė, V. ir Gabrilavičius, R. (2006). Pathological condition of introduced conifers in thev Forests of Soit – Western and Weswtern Lithuania. Baltic forestry, 12(2), 234–242.
Žiogas, A., Juronis, V., Šnieškienė, V. ir Gabrilavičius, R. (2008). Balkaninės, Bankso, suktaspyglės ir veimutinės pušų fitopatologinė būklė Vakarų ir Pietvakarių Lietuvos miškuose. Žmogaus ir gamtos sauga, 2, 133–136.

Atsisiuntimai

Publikuotas

2018-05-08