T. 8 Nr. 1 (2011): MIESTŲ ŽELDYNŲ FORMAVIMAS

					Peržiūrėti T. 8 Nr. 1 (2011): MIESTŲ ŽELDYNŲ FORMAVIMAS

Žurnale „Miestų želdynų formavimas“ publikuojami straipsniai yra recenzuojami redakcinės kolegijos narių arba jų paskirtų ekspertų.

 Už straipsnių teksto turinį atsakingi autoriai 

 Mokslo darbų leidinys leidžiamas Klaipėdos valstybinėje kolegijoje nuo 2004 metų. Per metus išleidžiamas vienas žurnalo numeris, 90 egz.

 Mokslo darbų leidinys referuojamas INDEX COPERNICUS tarptautinėje duomenų bazėje.

 Leidinio sudarytojos ir techninės redaktorės  Jurga Kučinskienė, Diana Baravykaitė

 Teksto redaktorės Reda Tamelienė (lietuvių kalba / Lithuanian), Elena Moščenkova (anglų, rusų kalbos / English, Russian)

 Viršelio dailininkės Regina Malakauskienė (1 viršelis), Asta Puikienė (4 viršelis)

Publikuotas: 2011-05-09

Pilnas numeris

Straipsniai