Kraštovaizdžio architektūros ištakos ir raida – darnios (tvarios) aplinkos formavimo aspektas

  • Vaiva Deveikienė Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Raktiniai žodžiai: kraštovaizdžio architektūra;, profesija;, profesinis pasirengimas;

Anotacija

Straipsnyje nagrinėjama kraštovaizdžio architektūros kaip profesijos ir akademinio dalyko raida ir sąveika su kitomis sukurtą aplinką, pirmiausia urbanistinę aplinką, formuojančiomis profesijomis. Atsižvelgiant į tai, kad kraštovaizdžio architektūros sritis apima ir sprendžia gamtinių elementų adaptavimą sukurtos aplinkos kontekste, profesijos tarpdalykinės sąsajos, kompetencijos ir uždaviniai nuolat kinta.

Publikuotas
2019-05-10
Kaip cituoti
Deveikienė, V. (2019). Kraštovaizdžio architektūros ištakos ir raida – darnios (tvarios) aplinkos formavimo aspektas. DARNIOS APLINKOS VYSTYMAS, 16(1), 167-180.
Skyrius
APLINKOS INŽINERIJA