Autotransporto priemonių, gabenančių žemės ūkio produkciją, krovos efektyvumo vertinimas Klaipėdos jūrų uosto terminaluose

  • Vilma Locaitienė Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla
  • Margarita Varnienė Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla
Raktiniai žodžiai: žemės ūkio produkcijos kokybė;, autotransporto priemonių krovos laikas;, uosto terminalas;, paslaugos efektyvumas;, intensyvumas;

Anotacija

Straipsnyje analizuojami autotransporto priemonių, gabenančių žemės ūkio produkciją, krovos Klaipėdos jūrų uosto terminaluose efektyvumo veiksniai. 2016–2017 m. per Klaipėdos jūrų uostą buvo išgabenta apie 93 % lietuviškos kilmės grūdų, iš kurių apie 30–35 % atgabenama į Klaipėdos uosto krovos kompanijas kelių transporto priemonėmis. Straipsnyje analizuojamas autotransporto krovos procesas dviejuose Klaipėdos jūrų uosto terminaluose, kuriuose didžiąją krovinių dalį sudaro birieji žemės ūkio produktai, atgabenami autotransportu. Tyrime yra apibūdinti veiksniai, turintys įtaką autotransporto krovai terminale, analizuojamos taikomos krovos technologijos, įvertinant jų atlikimo trukmę bei jų efektyvumą.

Publikuotas
2019-05-10
Kaip cituoti
Locaitienė, V., & Varnienė, M. (2019). Autotransporto priemonių, gabenančių žemės ūkio produkciją, krovos efektyvumo vertinimas Klaipėdos jūrų uosto terminaluose. DARNIOS APLINKOS VYSTYMAS, 16(1), 121-130.
Skyrius
TRANSPORTO INŽINERIJA