Vidaus vandenų transporto priemonių pritaikymo miesto transporto plėtrai patirtis užsienio šalyse

  • Vilma Locaitienė Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla
  • Rūta Norbutaitė Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla
Raktiniai žodžiai: vandenų transporto priemonės;, miesto transporto sistemos;, darnus judumas;

Anotacija

Straipsnyje analizuojami vidaus vandenų transporto priemonių pritaikymo miestuose patirtis. Tyrimo dėmesys buvo sutelktas į tai, kodėl ir kaip šios sistemos buvo sukurtos. Tyrimas parodė, kad miestų vandens transporto sistemos gali būti pritaikytos ir keleiviams, tiek kroviniams gabenti. Alternatyvūs vandens transporto maršrutai reikšmingai prisideda prie darnios transporto sistemos plėtros. Pastebėta, kad diegiant tokius logistinius projektus svarbus tiek privačių, tiek vyriausybinių politikų, verslininkų vaidmuo bei savivaldybių palaikymas. Diskusijoje pateikiama galimi sprendiniai Klaipėdos miesto transporto sistemai, integruojant į ją vandens transporto priemones.

Publikuotas
2019-05-10
Kaip cituoti
Locaitienė, V., & Norbutaitė, R. (2019). Vidaus vandenų transporto priemonių pritaikymo miesto transporto plėtrai patirtis užsienio šalyse. DARNIOS APLINKOS VYSTYMAS, 16(1), 109-120.
Skyrius
TRANSPORTO INŽINERIJA