Krovininių traukinių keliamo triukšmo nakties metu vertinimas: Panerių stoties atvejo analizė

Autoriai

  • Egidijus Valma Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija
  • Kristina Čižiūnienė Vilniaus Gedimino technikos universitetas
  • Artūras Petraška Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Raktažodžiai:

geležinkelių transportas;, triukšmas;, Panerių geležinkelio stotis;, neigiamas poveikis aplinkai;

Santrauka

Geležinkelių transportas – tai viena iš dominuojančių transporto šakų, galinti sėkmingai vežti didelius krovinius bei keleivių srautus ilgais nuotoliais. Geležinkelių transportas – mažiausią neigiamą poveikį aplinkai daranti transporto šaka, darniausia transporto rūšis, nes, palyginti su kitomis transporto rūšimis, sunaudoja mažiausiai energijos, generuoja mažiau CO2, užima mažiau teritorijos. Tačiau jo keliamas triukšmas sukelia neigiamos įtakos žmonių organizmui, ypač šios transporto rūšies keliamo triukšmo poveikis aplinkai jaučiamas prie geležinkelio magistralių, stočių teritorijose, ankstyvesnio užstatymo zonose, kur tarp važiuojamųjų geležinkelio linijų ir pastatų, reikalaujančių apsaugos nuo triukšmo, yra palyginti maži atstumai. Aktyvių ir pasyvių triukšmo mažinimo priemonių taikymas yra efektyvus būdas siekiant apsaugoti šalia geležinkelio esančias gyvenamas teritorijas nuo neigiamo triukšmo poveikio. Triukšmą slopinančių ekranų – sienelių įrengimas yra viena veiksmingiausių priemonių, slopinant triukšmą jo sklidimo kelyje.

Šiame straipsnyje pateikiami rezultatai išmatuoto triukšmo lygio Panerių geležinkelio stoties rajono dviejuose taškuose. Gauti rezultatai palyginti su leidžiamomis triukšmo lygio normomis. Traukinio keliamam triukšmui matuoti buvo naudojamas triukšmomatis, kurį galima naudoti patalpose, transporto priemonėse, taip pat matuojant įvairaus pobūdžio triukšmo lygius. Tyrimo metu buvo vertinamas triukšmo lygis Panerių geležinkelio stotyje, kai nei vienas traukinys nevažiavo bei nebuvo atliekami manevravimo darbai. Vidutinis triukšmo lygis matavimo laiku yra 4,65 dBA, kuris neviršija leistino triukšmo lygio. Todėl darytina išvada, kad esant natūraliam triukšmo fonui nakties metu leistini triukšmo lygiai atitiktų normos ribas ir gyventojams nekeltų diskomforto. Tačiau tyrimo metu nustatyta, kad Penerių geležinkelio stotyje vakaro metu per stotį leidžiami trumpesnio sąstato traukiniai nepriklausomai nuo tipo sukelia mažesnį triukšmo lygį nei ilgesni sąstatai.

Atsisiuntimai

Publikuotas

2019-05-10

Kaip Cituoti

Valma, E., Čižiūnienė, K., & Petraška, A. (2019). Krovininių traukinių keliamo triukšmo nakties metu vertinimas: Panerių stoties atvejo analizė. DARNIOS APLINKOS VYSTYMAS, 16(1), 9–15.

Numeris

Skyrius

TRANSPORTO INŽINERIJA