Pavojingųjų krovinių vežimo Europos Sąjungos šalyse tyrimas

  • Nijolė Batarlienė Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Raktiniai žodžiai: transportas;, pavojingieji kroviniai;, Europos Sąjunga;, transportavimas;, tobulinimas;

Anotacija

Saugus pavojingųjų krovinių gabenimas yra svarbus uždavinys krovinių pervežimuose tarptautiniais maršrutais. Straipsnyje pateikiami anketinės analizės tyrimų rezultatai, parodantys, kaip respondentai Europos Sąjungos šalyse vertina pavojingųjų krovinių vežimą, kokie pavojingieji kroviniai dažniausiai vežami, kokiomis priemonėmis stengiasi užtikrinti saugų vežimą. Pateikiamos rekomendacinės priemonės Lietuvos vežėjamas, kaip galima būtų saugiau gabenti pavojinguosius krovinius.

Publikuotas
2019-05-10
Kaip cituoti
Batarlienė, N. (2019). Pavojingųjų krovinių vežimo Europos Sąjungos šalyse tyrimas. DARNIOS APLINKOS VYSTYMAS, 16(1), 30-39.
Skyrius
TRANSPORTO INŽINERIJA