Transporto priemonių skaičiaus kitimo tendencijos Lietuvoje

Autoriai

  • Gintaras Valeika Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija
  • Jonas Matijošius Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija
  • Alfredas Rimkus Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija

Raktažodžiai:

transporto priemonės;, kitimas;, Lietuva;, srautai;, vertinimas;

Santrauka

Nuolatinis transporto priemonių skaičiaus didėjimas yra pripažinta problema, kuri trukdo darniam miesto vys-tymuisi. Didėjantis transporto priemonių skaičius turi tiesioginę įtaką oro kokybei, gyventojų mobilumui. Tad straips-nyje pateikiama labai aktuali informacija apie transporto priemonių pokyčio mastus. Remiantis jais galima priimti infrastruktūrinius sprendimus, kurie mažins taršą, gerins judumą bei turės įtakos pozityviam gyventojų įpročių forma-vimuisi. Kad miestas darniai vystytųsi, turimos užtikrinti priemonės taršos kontrolei, gatvių pralaidumui. Tai galima pasiekti planuojant ir prognozuojant transporto priemonių skaičių. Tai ypač svarbu Vilniaus miestui ir kitiems Lietuvos regionams, kur eismo intensyvumas didėja. Svarbu atsižvelgti ir suplanuoti sklandų judėjimą miestuose, išvengiant automobilių srautų spūsčių, kas lemia neigiamą ekonominį efektą.

Atsisiuntimai

Publikuotas

2019-05-10

Kaip Cituoti

Valeika, G., Matijošius, J., & Rimkus, A. (2019). Transporto priemonių skaičiaus kitimo tendencijos Lietuvoje. DARNIOS APLINKOS VYSTYMAS, 16(1), 47–54.

Numeris

Skyrius

TRANSPORTO INŽINERIJA