Transporto priemonių skaičiaus kitimo tendencijos Lietuvoje

  • Gintaras Valeika Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija
  • Jonas Matijošius Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija
  • Alfredas Rimkus Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija
Raktiniai žodžiai: transporto priemonės;, kitimas;, Lietuva;, srautai;, vertinimas;

Anotacija

Nuolatinis transporto priemonių skaičiaus didėjimas yra pripažinta problema, kuri trukdo darniam miesto vys-tymuisi. Didėjantis transporto priemonių skaičius turi tiesioginę įtaką oro kokybei, gyventojų mobilumui. Tad straips-nyje pateikiama labai aktuali informacija apie transporto priemonių pokyčio mastus. Remiantis jais galima priimti infrastruktūrinius sprendimus, kurie mažins taršą, gerins judumą bei turės įtakos pozityviam gyventojų įpročių forma-vimuisi. Kad miestas darniai vystytųsi, turimos užtikrinti priemonės taršos kontrolei, gatvių pralaidumui. Tai galima pasiekti planuojant ir prognozuojant transporto priemonių skaičių. Tai ypač svarbu Vilniaus miestui ir kitiems Lietuvos regionams, kur eismo intensyvumas didėja. Svarbu atsižvelgti ir suplanuoti sklandų judėjimą miestuose, išvengiant automobilių srautų spūsčių, kas lemia neigiamą ekonominį efektą.

Publikuotas
2019-05-10
Kaip cituoti
Valeika, G., Matijošius, J., & Rimkus, A. (2019). Transporto priemonių skaičiaus kitimo tendencijos Lietuvoje. DARNIOS APLINKOS VYSTYMAS, 16(1), 47-54.
Skyrius
TRANSPORTO INŽINERIJA

Most read articles by the same author(s)